mgr Halina Boniszewska (język angielski)


fot. archiwum prywatne

Wykładowca języka angielskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie, zatrudniona od 2011 roku. Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 1998, ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Uniwersytecie Pedagogicznym w r. 2007, studia podyplomowe z zakresu kulturoznawstwa o specjalności filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w r. 2008, oraz Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej w 2015 r., a także liczne pedagogiczne kursy doskonalące, w tym kurs w Trinity College w Dublinie. Posiada również tytuł nauczyciela dyplomowanego przyznany jej przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, uprawnienia tłumacza przysięgłego przyznane jej przez Krakowski Sąd Okręgowy, a także uprawnienia egzaminatora maturalnego. Tłumacz literatury popularnonaukowej.

halina.boniszewska@amuz.krakow.pl