mgr Magdalena Sincholle (język francuski)


Jezioro Magdalena Wykładowca języka francuskiego. W 1993 ukończyła studia na wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w licznych stypendiach lingwistycznych we Francji, Szwajcarii pozwalających poszerzyć wiedzę o języku francuskim i krajach obszaru romańskiego. Od 1998 roku prowadzi lektorat języka francuskiego w Krakowskiej Akademii Muzycznej.

magdalena.sincholle@amuz.krakow.pl