Przedmioty humanistyczne


W skład Ogólnouczelnianego Zespołu Dydaktycznego wchodzą również osoby, których aktywność naukowa i dydaktyczna umożliwia studentom Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodów muzycznych. Filozofia, historia sztuki, historia teatru i filmu, rola artysty muzyka w społeczeństwie, zarządzanie kulturą muzyczną, kształtowanie własnej kariery zawodowej, psychologiczne aspekty zawodów muzycznych a także dbałość o kondycję fizyczną – to ogólne obszary tematyczne zajęć prowadzonych przez członków Zespołu.

dr hab. Małgorzata Baranowska, prof. AMKP (historia filozofii, współczesne kierunki filozoficzne)
mgr Leszek Chlubny (wychowanie fizyczne)
mgr Anna Lech (wychowanie fizyczne)
dr Krzysztof Piotrowski (psychologia)
dr Małgorzata Sternal (zarządzanie)
dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska, prof. AMKP (historia teatru i filmu)
dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII (historia sztuki)