Przedmioty humanistyczne


W skład Ogólnouczelnianego Zespołu Dydaktycznego wchodzą również osoby, których aktywność naukowa i dydaktyczna umożliwia studentom Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodów muzycznych. Filozofia, historia sztuki, historia teatru i filmu, rola artysty muzyka w społeczeństwie, zarządzanie kulturą muzyczną, kształtowanie własnej kariery zawodowej, psychologiczne aspekty zawodów muzycznych, a także dbałość o kondycję fizyczną – to ogólne obszary tematyczne zajęć prowadzonych przez członków Zespołu.

dr hab. Małgorzata Baranowska, prof. AMKP (historia filozofii, współczesne kierunki filozoficzne)
malgorzata.baranowska@amuz.krakow.pl 

mgr Leszek Chlubny (wychowanie fizyczne)
leszek.chlubny@amuz.krakow.pl

mgr Anna Lech (wychowanie fizyczne)
anna.lech@amuz.krakow.pl

dr Krzysztof Piotrowski (psychologia)

dr Małgorzata Sternal (zarządzanie)
malgorzata.sternal@amuz.krakow.pl

dr hab. Katarzyna Suska-Zagórska, prof. AMKP (historia teatru i filmu)
katarzyna.suska.zagorska@amuz.krakow.pl

dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII (historia sztuki)
marian.wolkowski.wolski@amuz.krakow.pl

dr Joanna Brzegowy (historia sztuki w języku angielskim)
joanna.brzegowy@amuz.krakow.pl