Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny


W skład Ogólnouczelnianego Zespołu Dydaktycznego wchodzą lektorzy języków obcych, jak również inni wykładowcy, których aktywność naukowa i dydaktyczna umożliwia studentom Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodów muzycznych. Filozofia, historia sztuki, historia teatru i filmu, rola artysty muzyka w społeczeństwie, zarządzanie kulturą muzyczną, kształtowanie własnej kariery zawodowej, psychologiczne aspekty zawodów muzycznych a także dbałość o kondycję fizyczną – to ogólne obszary tematyczne zajęć prowadzonych przez członków Zespołu.

Kierownikiem OZD jest mgr Elżbieta Rudzińska.