mgr Aleksandra Barczyk-Kowal (język polski i język rosyjski)


fot. archiwum prywatne

Absolwentka filologii rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013) – specjalizacja translatologiczna oraz specjalizacja nauczycielska w zakresie nauczania języka rosyjskiego. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Gandawie (Belgia, 2012). Ponadto absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Polonistyki UJ – „Nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego” (2016). Lektorka języka rosyjskiego i języka polskiego – współpracowała ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie współpracuje również z krakowskimi szkołami językowymi. Uczestniczka licznych warsztatów metodycznych, od kilku lat zajmująca się także nauczaniem online. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia językoznawcze i literaturoznawcze – historia języka, przekład literatury, a także metodyczne – akwizycja języka obcego oraz dwujęzyczność. W Akademii Muzycznej prowadzi zajęcia z języka rosyjskiego od 2014 roku.

aleksandra.barczyk@amuz.krakow.pl