dr Małgorzata Sternal (zarządzanie)


Sternal Małgorzata

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie, wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Kulturą ISP UJ. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (muzykologia), uzyskała również dyplom Mastère Spécialisé Européen en Management des Entreprises Culturelles (ESC – Burgundy School of Business, Dijon, Francja). Stypendystka programu International Policy Fellowship (2003), międzynarodową aktywność badawczą i organizacyjną realizowała reprezentując UJ w zarządzie European Network of Cultural Administration Training Centres (2001-2007) oraz pełniąc funkcję senior advisor w programie grantowym European Cultural Foundation (2007-2010).
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematyki kształcenia i rozwoju zawodowego artystów muzyków, zarządzania w kulturze oraz roli sztuki w edukacji menedżerów.

malgorzata.sternal@amuz.krakow.pl