mgr Joanna Brzozowska-Lipień (język angielski)


fot. BlackOwl Photography

Joanna Brzozowska-Lipień jest absolwentką filologii angielskiej (Uniwersytet Jagielloński), filologii niemieckiej (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych Katedry UNESCO UJ w Krakowie. Była stypendystką programu Erasmus/Socrates na Uniwersytecie Paris Lodron w Salzburgu.

Od wielu lat pracuje jako lektor języka angielskiego: 2004-2016 w Szkole Języków Obcych Lincoln, od 2012 w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, od 2021 w Akademii Muzycznej w Krakowie. Współpracuje także z Centrum Egzaminacyjnym Lincoln jako egzaminator ustny Cambridge English, tłumaczy.

joanna.brzozowska.lipien@amuz.krakow.pl