Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Administracja


Nazwa i adres

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków

KANCLERZ

inż. Krzysztof Rymarczyk
tel. + 48 12 423 20 78
tel. + 48 12 422 04 55 w. 105
fax. + 48 12 422 44 55
krzysztof.rymarczyk@amuz.krakow.pl

Sekretariat

Agnieszka Dzik
p. 308
tel. + 48 12 423 20 78
tel. + 48 12 422 04 55 w. 105
fax. + 48 12 422 44 55
agnieszka.dzik@amuz.krakow.pl

DZIAŁ NAUCZANIA

mgr Stanisław Janik – Kierownik
p. 309
tel. +48 12 4220217
stanislaw.janik@amuz.krakow.pl

p. 519
tel. +48 12 422 04 55 wew. 200

mgr Kamila Korzeniowska
kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl

mgr Tomasz Półtorak
tomasz.poltorak@amuz.krakow.pl

Dziekanat Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

mgr Dorota Odorowicz
p. 307
dorota.odorowicz@amuz.krakow.pl

mgr Kamila Korzeniowska
p. 307
kamila.korzeniowska@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 78 44
tel. +48 12 422 04 55 w. 107
fax +48 12 422 44 55

Dziekanat Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

mgr inż. Marta Strzebońska
p. 307
marta.strzebonska@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 78 44
tel. +48 12 422 04 55 w. 107
fax +48 12 422 44 55

Dziekanat Wydziału Instrumentalnego
p.306

mgr Filip Krzywoń
filip.krzywon@amuz.krakow.pl

Ewa Skowronek
ewa.skowronek@amuz.krakow.pl

Małgorzata Korzonek
malgorzata.korzonek@amuz.krakow.pl

mgr Agnieszka Piękoś
agnieszka.piekos@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 43 22
tel. +48 12 422 04 55 w. 117
fax +48 12 422 44 55

BIURO RADY DO SPRAW DYSCYPLINY – SZTUKI MUZYCZNE
p. 211
tel. +48 12 422 04 55 w. 127
tel.: +48 12 422 78 45

mgr Anna Dziurdzia-Szymula – kierownik
anna.dziurdzia.szymula@amuz.krakow.pl

Monika Wójcik
monika.wojcik@amuz.krakow.pl

DZIAŁ KADR
p. A 14

mgr inż. Beata Kwiecień – kierownik
beata.kwiecien@amuz.krakow.pl

mgr Elżbieta Rosiecka
elzbieta.rosiecka@amuz.krakow.pl

mgr Agata Siwczyńska
agata.siwczynska@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 66 94
tel. + 48 12 422 04 55 w. 104, 204
fax + 48 12 422 44 55

RADCA PRAWNY
p. 312
mgr Mariola Heinrich
tel. + 48 12 422 04 55 w. 209

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH
p. 312
mgr Wioletta Filar-Figlarska
tel. + 48 12 422 04 55 w. 209

SPECJALISTA ds. OBRONNYCH
p. 621
mgr inż. Grzegorz Wesołowski
tel. +48 422 04 55 w. 201

BIURO PROMOCJI ARTYSTYCZNEJ, BIURO ds. DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
p. 221, 418

mgr Joanna Czech – kierownik
joanna.czech@amuz.krakow.pl

mgr Marta Zagata-Bugajska
marta.zagata@amuz.krakow.pl

Antek Korzeniowski – grafik
grafik@amuz.krakow.pl

Konrad Mika – facebook, www
konrad.mika@amuz.krakow.pl

dr Halina Ciach
– specjalista ds. działalności naukowej – pok. 418
halina.ciach@amuz.krakow.pl
tel. + 48 12 422 04 55 w. 141
tel. +48 12 423 20 79

Agnieszka Radwan-Stefańska
– media relations
agnieszka.stefanska@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 422 44 00
tel. + 48 12 422 04 55 w. 144
fax + 48 12 422 44 55

OŚRODEK WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
pok. 223

dr Karolina Jarosz
– koordynator Erasmus+
karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 04 55 wew. 147
tel. / fax +48 12 426 29 70
international@amuz.krakow.pl


DZIAŁ WYDAWNICTW

p. 222

mgr Herbert Oleschko – kierownik
herbert.oleschko@amuz.krakow.pl

dr Piotr Papla
piotr.papla@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 421 31 88
tel. + 48 12 422 04 55 w. 125
fax + 48 12 422 10 73

KWESTURA

Kwestor
inż. Anna Nowak
p. A 16
tel. + 48 12 421 04 12
tel. + 48 12 422 04 55 w. 110
fax + 48 12 422 44 55

anna.nowak@amuz.krakow.pl

Z-ca Kwestora
mgr Grażyna Sroka
p. A 17
tel. + 48 12 422 04 55 w. 111
grazyna.sroka@amuz.krakow.pl

Płace
mgr Joanna Kapcia, mgr Agnieszka Kotarba
p. A 15
tel. + 48 12 422 04 55 w. 114

Księgowość
mgr Aneta Bugaj, mgr Joanna Kwinta-Łaptaś, Danuta Mrowczyk
p. A 18
tel. + 48 12 422 04 55 w. 113

Kasa
Alicja Pilch
p. A 19
tel. + 48 12 422 04 55 w. 115

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

mgr Adriana Chmura – kierownik
p. 115
tel. + 48 12 422 48 39
tel. + 48 12 422 04 55 w. 133
fax + 48 12 422 44 55
adriana.chmura@amuz.krakow.pl

Robert Wójcik
p. 116
tel. + 48 12 422 48 39
tel. + 48 12 422 04 55 w. 132
fax + 48 12 422 44 55
robert.wojcik@amuz.krakow.pl


ARCHIWUM
p. 029

dr Małgorzata Śliż
archiwum@amuz.krakow.pl
tel. + 48 12 422 04 55 w. 130

DOM STUDENCKI
ul. Przemyska 3
31-036 Kraków

mgr Katarzyna Druzgała – kierownik
katarzyna.druzgala@amuz.krakow.pl

mgr Joanna Zagata-Grzybek

tel. + 48 12 431 10 20

tel. centrala:
tel. + 48 12 431 10 50
tel. + 48 12 421 29 50

PRACOWNIA STROICIELI
p. 06

mgr Tomasz Szmigel – kierownik
mgr Zenon Kulik, Andrzej Kadłuczka, Grzegorz Skupień – fortepiany
mgr Albert Kunz – organy, pozytyw
mgr Mirosław Szczepaniak – akordeon, fortepian

tel. + 48 12 422 04 55 w. 140
fax + 48 12 422 44 55

MAGAZYN INSTRUMENTÓW
p. 021

mgr Jerzy Hawryszków
tel. + 48 12 422 04 55 w. 112
fax + 48 12 422 44 55

INNE

Centrala
tel. +48 12 422 04 55
tel. +48 12 421 66 36
tel. +48 12 423 20 81

Portiernia
tel. + 48 12 421 30 11
tel. + 48 12 422 04 55 w. 148

Aula FLORIANKA
ul. Sereno Fenn’a 15
31-143 Kraków
tel. + 48 12 422 51 73