Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Obsługa prawna


pok. 312
OBSŁUGA PRAWNA

Cyran Polak Kancelaria Radców Prawnych
Dyżur stacjonarny radcy prawnego Aliny Handzlik:
wtorki 10:00-14:00
tel. + 48 12 422 04 55 w. 209

Ponadto ww. Kancelaria przyjmuje sprawy do rozpatrzenia i zaopiniowania codziennie pod adresem mailowym: kancelaria@cyranpolak.pl, a w razie potrzeby przez kontakt telefoniczny pod numerem: +48 12 311 00 08.
Po wykonaniu połączenia na ten numer centrala zada pytanie, do kogo telefonujący chce się dodzwonić, i wówczas po kliknięciu odpowiedniego numeru wewnętrznego nastąpi przełączenie numeru do właściwego radcy.

Sprawy bieżące, niewymagające opinii radcy prawnego, są kierowane w pierwszym rzędzie do mgr W. Filar-Figlarskiej.

Sprawy wymagające opinii radcy prawnego i inne określone w Regulaminie organizacyjnym AMKP, są kierowane do Kancelarii Prawnej, przez osoby pełniące funkcje kierownicze, kierowników działów (lub osoby przez nich delegowane) oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. Preferowana droga elektroniczna.