Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

31-027 Kraków
ul. św. Tomasza 43

Biuro Kanclerza


SEKRETARIAT KANCLERZA

Agnieszka Dzik
pok. 308
agnieszka.dzik@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 423 20 78
tel. + 48 12 421 66 36 w. 105

 

KANCELARIA AMKP

Ewa Kamecka
pok. 6 (przy wejściu)
ewa.kamecka@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 426 20 15
tel. + 48 12 421 66 36 w. 122

 

STANOWISKO DS. ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI

mgr Adriana Chmura
VI piętro, pok. 2
adriana.chmura@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 421 66 36 w. 603

 

STANOWISKO DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH

dr Grzegorz Kocot
VI piętro, pok. 2
grzegorz.kocot@amuz.krakow.pl

tel. + 48 882 468 994
tel. + 48 12 421 66 36 w. 603

 

STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Ewelina Granat
VI piętro, pok. 2

ewelina.granat@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 421 66 36 w. 210

 

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

inż. Jan Janik
pok. 15
jan.janik@amuz.krakow.pl

tel. + 48 12 421 66 36 w. 165

ul. św. Tomasza 43