Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Kanclerz


mgr Artur Wolanin

fot. Piotr Markowski

artur.wolanin@amuz.krakow.pl


Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw (2003).
Pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego na Akademii Ignatianum w Krakowie (2009-2020) oraz Prezesa Fundacji Ignatianum (2011-2020). Od 2014 roku pracownik dydaktyczny na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie (Katedra Administracji i Polityki Społecznej).
Jego zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów zarządzania oraz funkcjonowania organizacji, w szczególności instytucji szkolnictwa wyższego, co stało się konsekwencją wyboru studiów doktoranckich i tematyką pracy doktorskiej.