Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Informacje


TERMINARZ WYBORCZY ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I KOLEGIALNYCH
AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE NA KADENCJĘ 2020-2024

– od 04.03.  do 18.03.2020 r.
Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rektora

– 23.03.2020 r.
Posiedzenie Senatu dotyczące opiniowania kandydatów na Rektora

– do 27.03.2020 r.
Wybory elektorów we wszystkich okręgach wyborczych

– 20.04.2020 r.
Wybór Rektora

– do 15.05.2020 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu, Rad Wydziałów, Rady ds. Dyscypliny

– do 30.11.2020 r.
Wybory do Rady Uczelni

HARMONOGRAM DYŻURÓW UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ – URNA

(zgłaszanie kandydatów na stanowisko Rektora)