Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

GODZINY PRACY ARCHIWUM:

poniedziałek- środa 7.00 - 15.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 7.00 - 15.00

O Archiwum


Archiwum Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną.

Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem dokumentacji wytworzonej w wyniku funkcjonowania Akademii.

W skład zasobu Archiwum wchodzi dokumentacja powstała od momentu wznowienia działalności przez Uczelnię po zakończeniu II wojny światowej, akta dawnego Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie nie zachowały się.

Zasób Archiwum obejmuje:
– akta studentów,
– akta osobowe pracowników uczelni,
– dokumentację przewodów doktorskich, habilitacyjnych, kwalifikacji I oraz II stopnia,
– dokumentację powołań i mianowań na stanowiska profesora,
– dokumentację wytworzoną w toku funkcjonowania poszczególnych Wydziałów, studiów oraz jednostek międzywydziałowych itp.,
– dokumentację powstałą w ramach działalności centralnych władz oraz zaplecza administracyjno- technicznego uczelni.

Archiwum gromadzi również prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Materiały archiwalne do celów naukowo-badawczych, popularyzatorskich oraz genalogicznych udostępniane są na podstawie zgody Rektora Akademii.

Korzystać można z nich na miejscu, w lokalu Archiwum ewentualnie w formie kwerend przeprowadzonych przez pracownika Archiwum.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – Archiwum AMKP