II Ogólnopolska Konferencja i koncert doktorów i doktorantów wokalistyki | 4.05.2023


Katedra Wokalistyki zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukową z dziedziny wokalistyki. Tematem przewodnim będzie dydaktyka w pryzmacie muzyki polskiej na przestrzeni wieków. Po konferencji odbędzie się koncert uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 kwietnia 2023 na adres mailowy: konferencjawokalistow@amuz.krakow.pl.

4 maja 2023
Aula Florianka
ul. Sereno Fenn’a 15

10:00 otwarcie konferencji

BLOK I
moderuje mgr Piotr Kalina

10:10 mgr Magda Niedbała-Solarz & mgr Stanisław Duda
Współczesna muzyka wokalna Grzegorza Majki w kontekście nauczania śpiewu solowego w szkole muzycznej I stopnia w Domosławicach

10:35 mgr Paulina Wójcik
Utwory polskich kompozytorów w repertuarze nauczania indywidualnego śpiewu w szkole muzycznej I stopnia

11:00 dr Wiktoria Zawistowska – Tyliba
Kilka słów o kształceniu wokalnym dzieci i młodzieży w oparciu o zbiór pieśni „Cztery pory roku” Zygmunta Noskowskiego

BLOK II
Moderuje mgr Magda Niedbała-Solarz

11:35 dr Łukasz Dulewicz
Wokalna muzyka dawna z Katedry Wawelskiej i jej przydatność w procesie kształcenia wokalistów w czytaniu nut głosem

12:05 dr Sylwia Olszyńska
Operowa twórczość Ludomira Różyckiego jako źródło inspiracji do odkrywania zapomnianych dzieł polskiej muzyki operowej

BLOK III
Moderuje mgr Stanisław Duda

12:45 dr Aleksandra Raszyńska
Aspekty wokalne oraz problematyka wykonawczo – interpretacyjna wybranych dzieł kompozytorów polskich XX i XXI wieku w kontekście analiz retoryczno – hermeneutycznych

13:10 mgr Piotr Kalina
Głos w pieśniach Karola Szymanowskiego na przykładzie pieśni „Święty Boże” z cyklu „Trzy fragmenty z poematów” Jana Kasprowicza

13:30 mgr Andrei Yakushau
Traktowanie partii wokalnej na przykładzie kameralnej opery – baletu Andrei Yakushau’a „Tytuł na który mam nadzieję” oraz „Carme 85”

13:45 – 14:00 Dyskusja

 

17:00 KONCERT MUZYKI POLSKIEJ

Wystąpią:

Aleksandra Raszyńska sopran
Sylwia Olszyńska sopran
Magda Niedbała–Solarz mezzosopran
Wiktoria Zawistowska-Tyliba mezzosopran
Piotr Kalina tenor
Stanisław Duda baryton
Dorota Moliszewska fortepian
Grzegorz Majka fortepian