1946 – 1979


1946 – 1952
Pierwszy Rektor – prof. Zbigniew Drzewiecki, wybitny pianista
Rozwój uczelni i ukształtowanie struktury do dziś obowiązującej.

 • Początkowo zajęcia odbywały się przy ul. Basztowej 8 i 9. Następnie uczelnia przeniesiona została do budynku przy ul. Warszawskiej 24 (1948), zaś po trzech latach – do gmachu przy ul. Starowiślnej (Bohaterów Stalingradu) – 1951.
 • Cztery wydziały: I (sekcje kompozycji, teorii i dyrygentury), II instrumentalny, III wokalny, IV pedagogiczny.
 • Z inicjatywy Włodzimierza Kaczmara powstała sekcja operowa przy Wydziale Wokalnym.

1952 – 1955
Rektor – prof. dr Stefania Łobaczewska, wybitny muzykolog

 • Rozwój sekcji operowej. Wykonanie dzieł operowych: fragmentów Strasznego Dworu, Rigoletta, Fausta, Halki oraz TraviatyEugeniusza Oniegina w całości.
 • Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki wprowadzona została aspirantura – trzyletnie studium połączone z państwowym stypendium, umożliwiającym uzdolnionym studentom dalszy rozwój artystyczny. (1952)
 • Zorganizowany przez Koło Naukowe zjazd studenckich kół naukowych połączony z sesją dotyczącą problematyki upowszechnienia muzyki. (1955)


1955 – 1964
Rektor – prof. Bronisław Rutkowski, wybitny organista, propagator muzyki

 • Wprowadzenie pracy zespołowej w postaci siedmiu katedr (w tym Międzyuczelnianej Katedry Organów o zasięgu ogólnopolskim).
 • Powstanie sekcji B na Wydziale Wychowania Muzycznego – dla kształcenia czynnych nauczycieli w trybie wieczorowym.
 • Organizacja spotkań z muzykami zagranicznymi takimi jak: N. Boulanger, K. Regamey, A. Rubinstein, W. Małcużyński, L. Nono, V. Smetaček, J. Chailley, Ting Shan-te, P. Czuchna, I. Bełza, B. Latoszyński, N. Slonimsky i in.
 • Uczelnia otrzymałą na powrót odrestaurowaną aulę Florianka przy ul. Basztowej (1956); w 1959 oddano w niej do użytku nowe organy (W. Biernacki, 30 głosów).
 • Ustawa z 1962 roku nadała PWSM pełnię praw akademickich.
 • Powstanie Zakładu Akustyki Muzycznej. (1962)

1964 – 1966
Rektor – prof. Eugenia Umińska, wybitna skrzypaczka

 • Powstanie orkiestry uczelnianej, której prowadzenie objął doc. Krzysztof Missona. (1965)
 • Sesja naukowa poświęcona społecznym przemianom funkcji muzyki. (1965)
 • Przygotowywanie publikacji pedagogicznych, wydawanych następnie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym.

1965
Ustanowienie corocznego festiwalu Dni Muzyki Organowej we współpracy z Krakowską Filharmonią.

1966 – 1969
Rektor – prof. Jan Hoffman, wybitny pianista

 • “Wieczory Muzyczne” – cykl koncertów w wykonaniu studentów.
 • Sukcesy artystyczne chóru, orkiestry i solistów – studentów krakowskiej PWSM  (m.in.Symfonia klasyczna Prokofiewa i Requiem Mozarta w Filharmonii Narodowej).
 • Wykłady otwarte dla studentów prowadzone przez wybitnych przedstawicieli świata nauki.

1966
Powstanie Podyplomowego Studium Edytorstwa Muzycznego działającego pod kierunkiem prof. M. Tomaszewskiego.

1969 – 1972
Rektor – prof. Józef Chwedczuk, wybitny organista

 • Powstanie Studium Języków Obcych. (1970)
 • Cykl comiesięcznych koncertów studenckich “Estrada Młodych Muzyków”. (1971)
 • Sesja naukowa poświęcona problematyce organowej z okazji jubileuszu prof. Chwedczuka. (1972)

1970 – 1983
Współorganizacja Konkursu im. Jana Kiepury.

1972 – 1987
Rektor – prof. dr h.c. Krzysztof Penderecki, kompozytor

 • Powstanie Studia Muzyki Elektroakustycznej. (1974)
 • Powstanie Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki. (1975)
 • Współorganizacja Festiwalu “Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli. (1975 – 1979)
 • Organizacja Spotkań Muzycznych w Baranowie Sandomierskim. (1976 – 1981)