Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Strategia


Misją Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – od początku jej istnienia (już ponad 120 lat) – jest kształcenie muzyków-humanistów w szerokim kontekście kultury muzycznej i sztuki, w myśl dewizy: per academiam ad astra, poprzez:

– uczenie rzemiosła – warsztatu muzycznego w relacji: mistrz – uczeń;
– wszechstronne rozwijanie uzdolnień i talentów;
– uwrażliwianie na piękno, w którym spotykają się tradycja i nowoczesność, datum inovum, przeszłość i teraźniejszość;
– otwieranie na różne formy kulturalnej działalności, także: kulturotwórczej;
– kształtowanie artystycznego smaku i umiejętności wartościowania zjawisk w kulturze.