Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Misja


 

Misja, wizja, wartości

Misja

Misją AMKP, realizowaną zgodnie z jej dewizą „per Academiam ad astra”, jest:
− kształcenie artystów-muzyków: twórców, wykonawców, a także badaczy muzyki, nauczycieli przedmiotów muzycznych, krzewicieli kultury muzycznej na różnych poziomach i w różnych grupach społecznych;
− wzbogacanie i upowszechnianie dorobku artystycznego i naukowego, w szczególności w zakresie sztuk muzycznych;
− tworzenie warunków rozwoju dla indywidualności artystycznych w relacji mistrz-uczeń, wzorem wielu pokoleń autorytetów budujących historię i teraźniejszość naszej Uczelni od 1888 roku;
− wychowywanie młodzieży muzycznej w duchu prawdy i piękna, umiłowania muzyki oraz ideałów humanizmu;
− współtworzenie polskiej elity muzycznej oraz jej oryginalnego wkładu w kulturę muzyczną Europy i świata;
− kultywowanie pamięci o dorobku przeszłych pokoleń nauczycieli i absolwentów Akademii, ze szczególnym uwzględnieniem jej patrona Krzysztofa Pendereckiego.

Wizja

Jesteśmy wiodącą polską uczelnią muzyczną dysponującą nowoczesną siedzibą, oferującą komfortowe warunki studiowania, możliwość indywidualnego rozwoju artystycznego w szerokim kontekście humanistycznym oraz prowadzenia działalności twórczej, artystycznej i naukowej na najwyższym poziomie w skali krajowej i międzynarodowej. Dzięki aktualizowanym i atrakcyjnym programom studiów młodzi artyści-muzycy przygotowują się do wielu ról zawodowych i społecznych. Nasi studenci kształcą się w duchu dążenia do doskonałości i umiejętności współpracy. Kadra naukowo-dydaktyczna AMKP to wybitni artyści i wykładowcy cenieni w Polsce i za granicą, dbający o swój indywidualny rozwój oraz inspirujący studentów i doktorantów do osiągania zamierzonych celów artystycznych i naukowych. Dzięki bardzo dobrym warunkom lokalowym w nowo wybudowanym kampusie oraz kształceniu w relacji „mistrz-uczeń”, AMKP przyciąga artystyczną młodzież z Polski i zagranicy. AMKP to przyjazne miejsce studiowania i pracy, gdzie wzajemny szacunek i umiejętność rozwiązywania problemów poprzez twórczy dialog służą dochodzeniu do wspólnie wyznaczonych celów. AMKP intensywnie współpracuje z otoczeniem, wnosząc istotny, wartościowy wkład w kulturę muzyczną Krakowa, Polski i Europy. Stale troszczy się o zachowanie i przekazanie następnym pokoleniom światowego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kompozytorów, wykonawców, teoretyków muzyki i edukatorów związanych z Polską oraz Krakowem. Atmosfera wolności artystycznej i szacunku dla wielopokoleniowej wspólnoty akademickiej oraz duch nowoczesności panujący w murach Akademii pobudzają twórczą wyobraźnię, zachęcają pedagogów, doktorantów i studentów do wyznaczania nowych kierunków i dróg dla przyszłości muzyki.

Wartości i postawy

Podobnie jak dla wielu poprzedzających nas pokoleń artystów i naukowców, prawda, dobro i piękno niezmiennie pozostają dla nas najważniejszymi wartościami. Wyrastają z nich takie postawy i cechy, które szczególnie przyświecają naszym działaniom, jak: twórcze myślenie, autentyczność, determinacja w dążeniu do wiedzy i w doskonaleniu umiejętności, wzajemne zaufanie i szacunek. Muzyka jest naszą pasją, którą pragniemy dzielić się z innymi, tak jak to czynili wybitni artyści budujący historię naszej Uczelni, m.in. jej założyciel Władysław Żeleński i patron Krzysztof Penderecki. Kultywując tradycję jesteśmy otwarci na nowoczesność, szukając „nowoczesnej ekspresji dla odwiecznych tematów” (K. Penderecki)