2005 – 2011


2005
Rektor
prof. Stanisław Krawczyński, dyrygent

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Peterowi Lucasowi Grafowi.
 • Uroczysta promocja stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej w Krakowie.
 • Sesja i Koncert Hommage a Marek Stachowski.
 • Festiwal X Dni Bachowskie.
 • Międzynarodowe Sympozjum “Beethoven: między muzyką północy i południa” w ramach IX Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowa podstawa programowa dla przedmiotu MUZYKA w szkołach ogólnokształcących.
 • III Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny “Źródła i Inspiracje”.
 • VII Letnia Akademia Muzyczna.
 • XI Konkurs im. prof. Tadeusza Żmudzińskiego.
 • Festiwal Luigi Boccherini – w 200. rocznicę śmierci.
 • Seminarium “W kręgu muzyki Albana Berga (z okazji 70.rocznicy śmierci kompozytora) i Antona Weberna (z okazji 60.rocznicy śmierci kompozytora)” forum dyskusyjne, koncerty.
 • Seminarium “Vytautas Bacevičius (1905-1970). Myśli i muzyka.” Koncert i wystawa z okazji 100.lecia urodzin kompozytora.
 • Seminarium “10 rocznica śmierci prof. Jargonia”.

2006:

 • “Twórca i jego świat”- sympozjum i koncerty poświęcone prof. Markowi Stachowskiemu
 • Festiwal XI Dni Bachowskie
 • Międzynarodowe Sympozjum “Beethoven. Dziedzictwo i rezonans” w ramach X Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
 • IV Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny “Źródła i Inspiracje”
 • Udział zespołów Chóru i Orkiestry Akademii w oprawie muzycznej Mszy Świętej odprawionej na krakowskich Błoniach przez Papieża Benedykta XVI
 • VIII Letnia Akademia Muzyczna
 • Uruchomienie studiów doktoranckich – kompozycja, teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka
 • XII Konkurs im. prof. Tadeusza Żmudzińskiego
 • Udział Orkiestry Akademii w Festiwalu Warszawska Jesień
 • VIII Międzynarodowa Akademia Bachowska – G.F.Haendel Der Messiah – wersja W.A. Mozarta
 • I Ogólnopolski Konkurs Instrumentalistów Smyczkowych

2007:

 • Święto Uczelni – uroczystość nadania odznaczeń, statuetek okolicznościowych oraz II uroczysta promocja stopni doktora i doktora habilitowanego sztuki.
 • Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Krystynie Moszumańskiej-Nazar.
 • Festiwal XII Dni Bachowskie.
 • Międzynarodowe Sympozjum “Beethoven. Muzyka i literatura” w ramach XI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.
 • V Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny “Źródła i Inspiracje”.
 • IX Letnia Akademia Muzyczna.
 • XIII Konkurs im. prof. Tadeusza Żmudzińskiego.

2008:

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu.
 • Festiwal XIII Dni Bachowskie.
 • IV Międzynarodowy Konkurs Fletowy.
 • X Letnia Akademia Muzyczna.
 • Międzynarodowe Sympozjum “Muzyka organowa dzisiaj. Rola i zadanie organisty w Kościele”.
 • Międzynarodowe Sympozjum „Muzyka jako przesłanie prawdy i piękna”.
 • Stockhausens-Gruss, Dni Muzyki Stockhausena w Krakowie.
 • I Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego.
 • Jublileusz Akademii Muzycznej – 120 koncertów na 120 lat Akademii.

2009:

 • VI Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Źródła i Inspiracje”.
 • Dzień pamięci prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar.
 • XIV Dni Bachowskie.
 • IV Festiwal Chóralny Cantate Domino.
 • XI Letnia Akademia Muzyczna.
 • Joaquin Rodrigo (1901-1999). Źródła, inspiracje, miejsce w literaturze gitarowej. Międzynarodowe sympozjum z okazji dziesiątej rocznicy śmierci kompozytora.
 • Dni Muzyki Bohuslava Martinů w 50. rocznicę śmierci kompozytora.
 • Sesja naukowa “Na drodze do nowej harmonii”.

2010:

 • Obchody Roku Chopinowskiego – inauguracja w Operze Krakowskiej, koncerty monograficzne organizowane przez Katedrę Fortepianu, maraton Chopin Non Stop
 • XV Dni Bachowskie
 • Projekt “Musical Coexistence. Tradycja i współczesność w muzyce” – konferencja, warsztaty, koncerty
 • V Festiwal Chóralny Cantate Domino
 • Małopolskie Warsztaty dla Zespołów Chóralnych
 • XII Letnia Akademia Muzyczna
 • XI International Congress on Musical Signification
 • udział Marcina Koziaka (z klasy ad. S. Wojtasa, prof. AM) w XV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim
 • Spotkania z Muzyką Włoską
 • Koncert – Prof. Henryk Mikołaj Górecki in memoriam
 • The Fairy Queen, projekt operowy z udziałem studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego i Orkiestry Barokowej AM prowadzonej przez Paula Esswooda
 • Prof. Eugenia Umińska in memoriam w 100-lecie urodzin i 30-lecie śmierci
 • Udział Chóru i Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie w międzynarodowym projekcie “Polsko-niemieckie wykonanie Siedmiu Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego”, koncerty w Würzburgu i Rzeszowie

2011:

 • VII Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny “Źródła i Inspiracje”
 • Gala Operowa
 • Koncert towarzyszący XVII Festiwalowi Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, wykonanie Sacred Concerts Duka Ellingtona
 • Axes. Triduum muzyki nowej
 • ABAM Annual Conference (Konferencja Rektorów Muzycznych Szkół Nadbałtyckich)
 • Międzynarodowe Dni Franciszka Liszta
 • Zygmunt Stojowski w 65.rocznicę śmierci kompozytora. Konferencja naukowa, koncerty
 • Na Drodze do Nowej Harmonii (III), Instrument-Inwencja-Idiom – instrumenty dęte w historii i zmienności kultur
 • Koncert Chóru “Tebe poem” z Krasnojarska w ramach współpracy między Uczelniami
 • Kursy mistrzowskie prowadzone przez Paula Badure Skode, Kevinna Kennera, Colina Metersa, Gabriela Chmurę
 • Udział Marii Sławek i Aleksandry Kuls (studentki Akademii Muzycznej w Krakowie) w XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
 • Piotr Orzechowski,student Akademii Muzycznej w Krakowie pierwszym polskim pianistą nagrodzonym podczas najsłynniejszego festiwalu jazzowego na świecie – 13. Parmigiani Montreux Jazz Piano Solo Competition odbywającego się podczas 45. Montreux Jazz Festival (7.07.2011)
 • Wydział Instrumetalny otrzymał wyróżnienie Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Wydział Wokalno-Aktorski otrzymały pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej