1999 – 2004


1999 – 2002
Rektor – prof. Barbara Świątek-Żelazna, wybitna flecistka

2000

 • Otwarcie i poświęcenie budynku przy ul. Św. Tomasza 43.
 • IV Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena “W kręgu wielkiej symfoniki. Od Beethovena do Mahlera”
 • II Letnia Akademia Muzyczna

2001

 • Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Mieczysławowi Tomaszewskiemu.
 • V Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena “Beethoven i muzyka XX wieku – wieku apokalipsy i nadziei”.
 • III Letnia Akademia Muzyczna.

2002 – 2004:
Rektor – prof. Marek Stachowski, wybitny kompozytor

2002:

 • Inauguracja i poświęcenie nowych organów firmy Karl Schuke Berliner Orgelbuwerkstatt GmbH.
 • II Międzynarodowy Konkurs Fletowy.
 • Miedzynarodowe Sympozjum Beethovenowskie “Beethoven – Schubert – Chopin. W poszukiwaniu ekspresji własnej egzystencji” w ramach VI Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena
 • Festiwal VI Dni Bachowskie.
 • IV Letnia Akademia Muzyczna.

2003:

 • Festiwal VII Dni Bachowskie.
 • Międzynarodowe Sympozjum “Beethoven i tradycja muzycznego baroku” w ramach VII Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.
 • I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Perkusyjnej “Źródła i inspiracje”.
 • V Letnia Akademia Muzyczna.
 • III Międzynarodowa Orkiestra Barokowa.
 • IX Konkurs im. prof. Tadeusza Żmudzińskiego.
 • Międzynarodowa Sesja Naukowa Współczesne Szkoły Narodowe, Finlandia – Szwajcaria – Ukraina.
 • VII Międzynarodowa Akademia Bachowska – J.S. Bach Msza h-moll.
 • Nadanie tytułu doctora honoris causa prof. Helmuthowi Rillingowi.
 • Sesja naukowa “Myśl awangardowa i tradycyjna w utworach na wiolonczelę Krzysztofa Pendereckiego”.
 • Sesja naukowa “Paul Sacher – człowiek i myśl”.
 • Międzynarodowe Sympozjum “Muzyka Krzysztofa Pendereckiego w erze intertekstualnej”.

2004:

 • Utworzenie nowego Wydziału TWÓRCZOŚCI, INTERPRETACJI I EDUKACJI MUZYCZNEJ (połączenie Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki z Wydziałem Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej).
 • VI Letnia Akademia Muzyczna.
 • Dni Muzyki Portugalskiej zorganizowane przez Katedrę Chóralistyki.
 • Kursy mistrzowskie prowadzone przez prof. dr h.c. Krzysztofa Pendereckiego.
 • Festiwal IX Dni Bachowskie.
 • Konkurs im. T. Żmudzińskiego, organizowany przez Katedrę Fortepianu.
 • Międzynarodowe Sympozjum “Beethoven: inspiracje, kontekst, rezonans” w ramach VIII Wielkanocnego Festiwalu im Ludwiga van Beethovena.
 • II Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny “Źródła i Inspiracje”.
 • Wykonanie Siedmiu bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego przez chór, solistów i orkiestrę symfoniczną Akademii Muzycznej w Krakowie.
 • W wyniku przeprowadzonej akredytacji na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej P.A.K.A postanowiła przyznać wyróżnienie, jako jedynemu wydziałowi wśród szkół artystycznych w Polsce.