Maria Bazou


Maria Bazou, studentka I roku studiów pierwszego stopnia w klasie dyrygentury prof. dra hab. Rafała Jacka Delekty, została laureatką II nagrody IV Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w dn. 20-25.03.2023 r.

 


®criscuolo

Maria Bazou, urodzona w Atenach w 1999 roku, uończyła studia dyrygentury chóralnej, fortepianu, klarnetu i Fugi, z wyróżnieniem w Konserwatorium Katerina Maska w Atenach. W 2022 roku podjęła studia licencjackie z dyrygentury symfonicznej w klasie prof. dr hab. Rafała Jacka Delekty w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Równolegle studiuje dyrygenturę symfoniczną
w Konserwatorium Ateńskim w klasie Michalis Economou oraz na kompozycję
w Konserwatorium Katerina Maska w klasie Orestisa Bazos. Jest również studentką ostatniego roku na Wydziale Muzycznym w Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach. Studiuje również muzykologię. Dyrygowała wieloma orkiestrami w całej Europie( Orkiestra Akademii Beethovenowskiej Krakow, CIVIS Youth Symphony Orchestra Marseille, Sächsische Kirchenchorwerk Orchestra, Hohenstein-Ernstthal, Athens Philarmonia Orchestra, City of Athens Symphony Orchestra, City of Thessaloniki Symphony Orchestra, Filii Notas Orchestra, Thessaloniki State Conservatory Youth Symphony Orchestra). Brała czynny udział
w wielu klasach mistrzowskich. W wieku 19 lat założyła orkiestrę symfoniczną i chór „Filii Notas” w Atenach, składające się z grupy młodych, utalentowanych artystów, skupionych głównie na repertuarze klasycznym. Jest laureatką stypendium “Ku czci Theodora Antoniou” umożliwiające 5-letnie studiowanie dyrygentury symfonicznej
w Konserwatorium Ateńskim.