prof. Peter Lukas Graf (2005)


prof. Peter-Lukas Graf (2005)Peter-Lukas Graf urodził się 5 stycznia 1929 roku w Zurychu. W wieku 9 lat rozpoczął edukację muzyczną od nauki gry na flecie. Najpierw uczył się u Margaret Isler, która zapoznała go z twórczością Bacha, Händla, Mozarta i Debussy`ego. Następnie przez trzy lata uczył się u André Jauneta.

W 1947 roku zdał maturę, po której wstąpił do Conservatoire National w Paryżu, gdzie studiował u Marcela Moyse i Rogera Cortet. W 2001 roku wspominał: „Wszystkim moim mistrzom fletu najbardziej zawdzięczam miłość do muzyki i swoją fascynację fletem” („Falaut”). Poznawał Paryż i uczęszczał na koncerty; wtedy spotkał młodego Jean-Pierre Rampala. Pilnie studiował; klasę fletu Marcela Moyse ukończył z najwyższą nagrodą Premier Prix w 1949 roku, zaś w 1950 roku otrzymał dyplom z dyrygentury u Eugenie Bigot. Następnie przez trzy lata studiował dyrygenturę w Monachium. Został najmłodszym pierwszym flecistą w orkiestrze symfonicznej w Wintherthur.

Zaledwie 24-letni artysta zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie ARD w Monachium (1953), a kilka lat później – nagrodę Bablocka na H. Cohen International Music Award w Londynie. Od tego czasu koncertuje na całym świecie, w Europie, Ameryce, Izraelu, w Australii, Japonii i Rosji. Wiele jego kreacji zostało utrwalonych przez nagrania radiowe i telewizyjne. Artysta dokonał nagrań z renomowanymi orkiestrami i solistami. Z czasem Peter-Lukas Graf rozpoczął działalność dyrygencką. W latach 1961-66 prowadził orkiestrę Teatru Miejskiego w Lucernie, współpracował jako dyrygent gościnny z orkiestrami szwajcarskimi.

Mimo ogromnej fascynacji dyrygenturą wielki flecista postanowił zająć się nauczaniem. Od 1973 roku prowadził klasę fletu w Akademii Muzycznej w Bazylei. Praca pedagogiczna przynosiła artyście ogromną satysfakcję i uznanie. Jest zapraszany do jury renomowanych konkursów fletowych, m.in. w Krakowie. Peter-Lukas Graf prowadzi Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie dla flecistów w Gdańsku i Poznaniu. Jest częstym gościem znanych festiwali, m.in. w Salzburgu, Lucernie, Edynburgu, autorem tzw. szkół na flet, podręcznika Interpretation, wydawcą zbiorów utworów opracowanych na flet z towarzyszeniem gitary, fortepianu.