prof. Krystyna Moszumańska-Nazar (2007)


prof. Krystyna Moszumańska-Nazar (2007)Krystyna Moszumańska-Nazar w latach 1950-55 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie kompozycji Stanisława Wiechowicza oraz grę na fortepianie pod kierunkiem Jana Hoffmana.

Wśród kompozycji prof. Moszumańskiej-Nazar wyróżnić należy przede wszystkim utwory orkiestrowe – m.in.Hexaedre 1960; Muzyka na smyczki 1962; Exodus na orkiestrę symfoniczną i taśmę 1964; Variazioni concertanti na flet i orkiestrę kameralną 1966; Pour orchestre 1969; Rapsod I 1975; Rapsod II 1980;Sinfonietta na orkiestrę smyczkową 1983; Koncert na orkiestrę 1986; cykl Fresków (I 1988; II 1991; III 1991;IV “Lwowski” 1997); Koncert na perkusję i orkiestrę 1998; Koncert skrzypcowy 2000. Twórczość kameralna obejmuje m.in. 3 kwartety smyczkowe (I 1974, II 1980,III 1995); utwory na różne zestawy instrumentalne oraz solowe, w tym na perkusję solo. Inne dzieła Krystyny Moszumańskiej-Nazar to Intonacjena dwa chóry mieszane i orkiestrę 1968; Bel canto na sopran, czelestę i perkusję 1972;Madonny polskie na chór mieszany i orkiestrę 1974; Wyznanie na baryton i orkiestrę kameralną 1977; Pieśń nad pieśniami na sopran, głos recytujący, chór męski i orkiestrę kameralną 1984 oraz Pater noster na chór męski i organy 1997. Jako pedagog kompozycji wykształciła grono liczących się osobowości kompozytorskich, m. in. Magdalenę Długosz, Aleksandrę Grykę, Marzenę Korzeniowską, Jerzego Kluzowicza, Michała Kluzowicza, Adriana Konarskiego, Annę Mikulską, Annę Zawadzką-Gołosz.

Funkcję rektora Akademii Muzycznej w Krakowie Krystyna Moszumańska-Nazar pełniła w trudnym okresie ustrojowej transformacji, który przyniósł uczelni zdobycie nowej siedziby w budynku przy ul. św. Tomasza 43, powstanie Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej (1991), zainicjowanie cyklu dorocznych Kursów Wykonawstwa Muzyki Dawnej prowadzonych przez holenderskich specjalistów muzyki XVII i XVIII wieku z Konserwatorium w Amsterdamie (1991). Czas ten był także okresem przygotowania i wdrożenia istotnych unowocześnień programu nauczania.

Za całokształt twórczości i wszechstronną działalność kulturalną Krystyna Moszumańska-Nazar została wyróżniona: pięciokrotnie nagrodami Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodą Miasta Krakowa, Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich, Odznaką Zasłużonego dla Kultury Narodowej, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy artystycznej – Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą Honorową Fundacji Kultury Polskiej w Krakowie, Medaille de l’Officier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Maciej Jabłoński