prof. Barbara Świątek-Żelazna (2019)


fot. Artur Gołda

Studia muzyczne ukończyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w klasie fletu prof. Wacława Chudziaka. Uzupełniające studia fletowe kontynuowała w Conservatoire National Supérier de Musique de Paris pod kierunkiem prof. Gastona Crunelle’a. Przez wiele lat pracowała w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie na stanowisku flecisty-solisty. Jest laureatką konkursów krajowych (Katowice, Łódź) oraz zagranicznych (Wiedeń, Helsinki, Utrecht).
Była członkiem Tria Barokowego wraz z Elżbietą Stefańską i Jerzym Klockiem, współtworzyła Warszawskie Trio Harfowe z Urszulą Mazurek i Zdzisławem Polonkiem, była solistką zespołu Krakowskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Korda oraz długoletnim członkiem zespołu MW2. Prowadzi szeroką działalność estradową jako solistka i kameralistka uczestnicząc w wielu prestiżowych, krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych. Dokonała licznych nagrań dla PRiTV oraz rozgłośni zagranicznych. Jako solistka koncertowała ze wszystkimi orkiestrami w kraju. Prowadzi mistrzowskie kursy fletowe w kraju i za granicą (Belgia, Ukraina). Zasiada w jury międzynarodowych konkursów fletowych (Monachium – ARD, Lwów, Czerniowce) oraz konkursów krajowych (Dąbrowa Górnicza, Łódź, Sieradz, Kraków). W wyniku współpracy z kompozytorami polskimi i zagranicznymi (m.in. Krzysztofem Meyerem, Krystyną Moszumańską-Nazar, Adamem Walacińskim, Bogusławem Schaefferem, Krešimirem Fribecem) zostały dedykowane Jej liczne utwory. Jest inicjatorem oraz dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Otrzymała wiele odznaczeń m. in. Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Krzyż Oficerski oraz nagród Ministra Kultury i Sztuki, Nagrodę Miasta Krakowa, Excellent in Teaching Award R. E. and R. A. Robinson, Nagroda Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury w kategorii Mistrz i Uczeń. Otrzymała również zaszczytne wyróżnienie Orfeusz podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, przyznane przez krytyków SPAM za najciekawsze wydarzenie artystyczne Festiwalu oraz za kierunek poszukiwań artystycznych. Jest profesorem tytularnym Akademii Muzycznej w Krakowie. Pełniła funkcję Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu. W latach 1999-2002 piastowała urząd Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. W roku 2019 otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie.