Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Rada Uczelni


Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że – zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 7. Załącznika nr 3-Ordynacji wyborczej Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – w skład Rady Uczelni (kadencja trwająca od 01.01.2021 r. do 31.12.2024 r.) zostały wybrane następujące osoby:

1) z grupy osób stanowiących wspólnotę Akademii:
dr hab. Andrzej Biegun, prof. AMKP
dr Andrzej Korzeniowski
dr hab. Michał Nagy

2) z grupy osób niebędących członkami wspólnoty Akademii:
mgr Izabela Błaszczyk
mgr Andrzej Kosowski
mgr Leszek Mikos

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
mgr Elżbieta Hoffman