Show more options Hide more options

Academy Council


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kompetencje Rady Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie określone są treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z treścią tego przepisu, do zadań Rady Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie należy:

  1. opiniowanie projektu strategii Uczelni,
  2. opiniowanie projektu statutu,
  3. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni,
  4. monitorowanie zarządzania Uczelnią,
  5. wskazywanie kandydatów na Rektora po zaopiniowaniu przez Senat,
  6. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni,
  7. wykonywanie innych zadań określonych w Statucie.