Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Komisje senackie


KADENCJA 2016 – 2020

Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów:

 • prof. Mieczysław Szlezer – przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. Jan Pilch – członek Komisji
 • dr hab. Maciej Tworek – członek Komisji
 • dr Andrzej Korzeniowski – członek Komisji
 • inż. Krzysztof Rymarczyk – członek Komisji
 • Jakub Kołodziej – przedstawiciel Samorządu Studenckiego
 • mgr Paweł Siek – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Senacka Komisja ds. Dydaktyki:

 • prof. dr hab. Lidia Matynian – przewodnicząca Komisji
 • prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz – członek Komisji
 • dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AM – członek Komisji
 • dr hab. Monika Gardoń-Preinl – członek Komisji
 • dr hab. Jacek Ozimkowski – członek Komisji
 • Joanna Stolarska – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
 • mgr Paweł Malinowski – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Senacka Komisja ds. Wydawniczych:

 • prof. dr hab. Andrzej Białko – przewodniczący Komisji
 • ks. dr hab. Zdzisław Madej – członek Komisji
 • prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała – członek Komisji
 • dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz – członek Komisji
 • dr hab. Agnieszka Draus – członek Komisji
 • Ewelina Pachnik – przedstawicielka Samorządu Studenckiego
 • mgr Dominika Micał – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Senacka Komisja Statutowa:

 • prof. Andrzej Godek – przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. Agnieszka Monasterska – członek Komisji
 • prof. dr hab. Wojciech Widłak – członek Komisji
 • dr hab. Mariusz Sielski – członek Komisji
 • mgr Wioletta Filar-Figlarska – członek Komisji
 • Jakub Kędzior – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
 • mgr Monika Szpyrka – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Senacka Komisja ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich:

 • prof. dr hab. Andrzej Pikul – przewodniczący Komisji
 • prof. Ewa Bukojemska – członek Komisji
 • prof. dr hab. Krzysztof Latała – członek Komisji
 • prof. dr hab. Andrzej Białko – członek Komisji
 • prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta – członek Komisji

Senacka Komisja Odwoławcza ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich:

 • prof. dr hab. Zbigniew Kamionka – przewodniczący Komisji
 • prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska – członek Komisji
 • prof. Kaja Danczowska – członek Komisji
 • prof. dr hab. Roman Reiner – członek Komisji
 • prof. dr hab. Marek Chołoniewski – członek Komisji

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

 • prof. dr hab. Jan Jazownik – przewodniczący
 • prof. dr hab. Marcin Szelest
 • mgr Elżbieta Rudzińska
 • Anna Gluc – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 • Cezary Łagan – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów:

 • dr Monika Płachta – przewodnicząca
 • dr hab. Andrzej Biegun
 • dr hab. Wacław Golonka
 • Maksymilian Żelazny – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego
 • Filip Zgorzelski – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

 • prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska
 • dr hab. Magdalena Długosz
 • mgr Piotr Jędrzejczyk – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
 • mgr Jacek Brzoznowski – przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów:

 • prof. dr hab. Janusz Sochacki – przewodniczący
 • prof. dr hab. Marek Mleczko
 • dr hab. Maciej Tworek
 • mgr Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
 • mgr Magda Niedbała – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich

 • dr hab. Włodzimierz Siedlik – przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
 • prof. dr hab. Mariola Cieniawa-Puchała
 • prof. dr hab. Janusz Sochacki
 • prof. dr hab. Monika Swarowska-Walawska
 • Mariana Poltorak – przedstawicielka Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego