Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Senat


Senat Akademii Muzycznej im Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie – kadencja 2020 – 2024 

Przewodniczący Senatu

JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak

Prorektorzy

dr hab. Monika Gardoń-Preinl, prof. AMKP – Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Jan Jazownik  – Prorektor ds. kształcenia
dr Małgorzata Sternal – Prorektor ds. studentów i relacji zewnętrznych (z głosem doradczym)

Dziekani

dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP – Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Mariusz Sielski  – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
prof. dr hab. Jacek Ozimkowski – Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta
prof. dr hab. Lidia Matynian
prof. dr hab. Anna Zawadzka-Gołosz
prof. dr hab. Magdalena Długosz
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMKP
prof. dr hab. Włodzimierz Siedlik
dr hab. Mateusz Bień, prof. AMKP
dr Andrzej Korzeniowski

Wydział Instrumentalny

prof. dr hab. Marek Kalinowski
prof. dr hab. Paweł Krauzowicz
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński
prof. dr hab. Benedykt Matusik
prof. dr hab. Marek Mleczko
prof. dr hab. Wacław Mulak
prof. dr hab. Andrzej Pikul
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk
prof. Mieczysław Szlezer
wakat

dr hab. Michał Dziad
dr hab. Milena Kędra
dr hab. Piotr Lato, prof. AMKP
dr hab. Wiesław Suruło, prof. AMKP

Wydział Wokalno-Aktorski

prof. dr hab. Agnieszka Monasterska
ks. prof. dr hab. Zdzisław Madej

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Joanna Czech
mgr Artur Wolanin

Przedstawiciele Studentów:

Zuzanna Haberka
Kacper Staniak
Maksymilian Frach
Anna Prucnal
Mariola Siepak-Drobna
Jakub Galica
Artem Kozyra

Przedstawiciel Doktorantów:

mgr Paweł Czarakcziew

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

prof. dr h.c. Kaja Danczowska
prof. dr h.c. Barbara Świątek-Żelazna – Rektor w kadencji 1999-2002
prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Rektor w kadencji 2004-2012 oraz 2016-2020
mgr Grażyna Sroka – Kwestor
mgr Anna Krzynówek – Kierownik Biblioteki
mgr Elżbieta Hoffman – przedstawicielka NSZZ „Solidarność”