Regulamin


AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE
KATEDRA ORGANÓW

VII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego
w Krakowie (2019)

§ 1

1. Organizatorem VII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie (2019) jest Akademia Muzyczna w Krakowie – Katedra Organów.
2. VII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego, zwany dalej Konkursem odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2019 r.
3. W Konkursie mogą brać udział studenci studiów I i II stopnia oraz uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

§ 2

1. Udział w Konkursie należy zgłosić do dnia 31 października 2019 r. drogą elektroniczną na adres:

konkursorganowy@amuz.krakow.pl

2. Celem dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust.1 należy nadesłać:
– wypełniony Formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie) w zakładce VII Ogólnopolski Konkurs Organowy im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie,
– potwierdzenie wniesienia opłaty uczestnictwa w wysokości 100,00 PLN (skan potwierdzenia dokonania przelewu), którą należy przesłać na konto:

BANK PEKAO S.A. III Odział Kraków
41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

§ 3

O umieszczeniu na liście uczestników Konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną do dnia 10 listopada 2019 r.

§ 4

1. Publiczne przesłuchania konkursowe zostaną przeprowadzone w jednym etapie.
2. Program Konkursu obejmuje następujące utwory:

2.1. En Taille do wyboru:
François Couperin (1668-1733)
Messe pour les Paroisses
Gloria. 6e Couplet. Tierce en Taille
lub
Benedictus. Chromhorne en Taille
lub
François Couperin (1668-1733)
Messe pour les Convents
Gloria. 5e Couplet. Chromhorne sur la Taille
lub
Elevation. Tierce en Taille
lub
Nicolas de Grigny (1672-1703)
Messe
Gloria. Récit de Tierce en Taille

2.2. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Fuga g-moll Wq 119 nr 5, H 88

2.3. Johannes Brahms (1833-1897), preludium chorałowe z op. 122 do wyboru:
nr 2, Herzliebster Jesu
lub
nr 3, O Welt, ich muss dich lassen
lub
nr 4, Herzlich tut mich erfreuen
lub
nr 9, Herzlich tut mich verlangen
lub
nr 11, O Welt, ich muss dich lassen

2.4. I część symfonii/sonaty do wyboru:
Charles-Marie Widor (1844-1937)
V Symfonia organowa f-moll op. 42 nr 1
I. Allegro vivace
lub
Charles-Marie Widor (1844-1937)
VI Symfonia organowa g-moll op. 42 nr 2
I. Allegro
lub
Louis Vierne (1870-1937)
II Symfonia organowa e-moll op. 20
I. Allegro risoluto ma non troppo vivo
lub
Louis Vierne (1870-1937)
III Symfonia organowa fis-moll op. 28
I. Allegro maestoso
lub
Félix-Alexandre Guilmant (1837-1911)
I Sonata organowa d-moll op. 42
I. Introduction et Allegro

§ 5

1. Uczestnicy występować będą w kolejności alfabetycznej, zaczynając od wylosowanej litery alfabetu.
2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie, w sali 404.

§ 6

1. W skład Jury Konkursu wchodzą pedagodzy Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie.
2. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

§ 7

1. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewiduje się nagrody w postaci honorowanego udziału w festiwalach i koncertach organowych.
2. Opłaty wniesione przez uczestników przeznaczone są w całości na honoraria koncertów wymienionych w ust. 1.

§ 8

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma 90 minut w sali 404 na przygotowanie swojego programu.

§ 9

Ewentualnej rezerwacji noclegów uczestnicy dokonują we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 10

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do stawienia się na przesłuchania konkursowe z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
3. Uczestnicy Konkursu niniejszym potwierdzają, iż zapoznali się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony danych osobowych, której pełna treść znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 11

Informacji udziela mgr Artur Szczerbinin – Sekretarz VII Ogólnopolskiego Konkursu Organowego im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie.

Akademia Muzyczna w Krakowie
ul. św. Tomasza 43, 31-027 Kraków
konkursorganowy@amuz.krakow.pl