2020


W dniu 10 listopada 2020 r. w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na platformie ZOOM odbyły się obrady Jury II Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Jana Hoffmana. Jury w składzie: prof. dr hab. Andrzej Pikul – przewodniczący, mgr Elżbieta Hoffman, dr hab. Milena Kędra, dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just prof. UMFC i dr Piotr Kowal – Sekretarz Konkursu, przesłuchało jedenastu uczestników. W najwyższej kategorii wiekowej Konkursu wzięło udział sześciu pianistów. W ramach Konkursu odbyła się również Estrada Młodych, w której uczestniczyli kandydaci z młodszych kategorii wiekowych.