Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Wydział Wokalno-Aktorski


Potwierdzanie efektów uczenia się na Wydziale Wokalno-Aktorskim na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie powinno objąć następujące przedmioty:

Stopień I.

1. Śpiew solowy
2. Gra Aktorska
3. Kształcenie słuchu z czytaniem a vista
4. Literatura muzyczna
5. Analiza dzieła muzycznego
6. Zasady muzyki z elementami harmonii
7. Przedmiot humanistyczny: Historia sztuki lub Historia Teatru i filmu
8. Język obcy na poziomie B2

Stopień II.

1. Śpiew solowy
2. Przygotowanie partii oratoryjnych
3. Przygotowanie partii operowych
4. Historia muzyki – literatura specjalistyczna
5. Wprowadzenie do filozofii
6. Język obcy na poziomie B2+

 

Uchwała Nr 26/2019 w sprawie dostosowania Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce