2015 | Koncerty Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Krakowie w Austrii i Chinach


20 kwietnia – 5 maja 2015

Akademia Muzyczna w Krakowie wraz z Central Conservatory of Music w Pekinie zorganizowały serię koncertów, będących owocem współpracy pomiędzy uczelniami. Koncerty połączonych orkiestr odbyły się w Polsce, Austrii oraz w Chinach. Poprzez wykonywanie koncertów w Wiedniu, Pekinie i Tianjin promowaliśmy dziedzictwo kulturowe naszego kraju, w tym przede wszystkim Krakowa, jako stolicy kulturalnej Polski, jak również krakowskich kompozytorów: Krzysztofa Pendereckiego oraz Janusza Bieleckiego. Ideą projektu było wspieranie zaangażowania młodych ludzi w działania wykraczające poza standardowe ramy edukacji.  Jednym z głównych celów przedsięwzięcia była integracja pedagogów, absolwentów Akademii Muzycznych, studentów z Polski i z Chin na płaszczyźnie edukacyjnej, kulturalnej i socjalnej, wymiana doświadczeń na tematy systemów edukacji w naszych krajach pomiędzy pedagogami obu Uczelni, promocja kultury polskiej, otwarcie się młodych studentów polskich i chińskich na inną kulturę i społeczeństwo.