Regulamin


1. IX Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą” odbędzie się w Sali Koncertowej im. Profesor Krystyny Moszumańskiej-Nazar w Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego w dniu 17 kwietnia 2021 r. (sobota)

2. Celem Konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego występu z wybranymi orkiestrami.

3. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego – nie więcej niż po dwóch studentów z każdej Katedry.

4. Zgłoszenie do Konkursu na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu należy przekazać do Działu Promocji do dnia 30 marca 2021 r. Rekomendowana forma: skan (plik PDF) przesłany mailem na adres joanna.czech@amuz.krakow.pl

5. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

6. Konkurs może zostać przeprowadzony przy udziale publiczności, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna, pod warunkiem utrzymania należytych rygorów sanitarnych. Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.
Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy organistów).

7. Wybrany utwór należy przygotować w całości. O wyborze do publicznej prezentacji części lub fragmentu utworu decyduje Jury w dniu Konkursu.

8. Czas trwania prezentacji artystycznej nie może przekroczyć 20 minut z wejściem i zejściem z estrady.

9. Jury zostanie powołane przez Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego. Werdykt jury jest ostateczny.

10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Akademii po 30 marca 2021r.