Regulamin


VI OGÓLNOUCZELNIANY KONKURS
„GRAM Z ORKIESTRĄ”

REGULAMIN KONKURSU

1. VI Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą” odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w dniu 14 kwietnia 2018 r.

2. Celem Konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom Akademii Muzycznej w Krakowie występu z wybranymi orkiestrami.

3. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego – nie więcej niż po dwóch studentów z każdej Katedry.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w Biurze Promocji Artystycznej do dnia 16 marca 2018 r. na załączonym formularzu.

5. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przy udziale publiczności.
Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.
Program należy wykonać z pamięci (nie dotyczy organistów).

7. Czas trwania prezentacji artystycznej nie może przekroczyć 20 minut
z wejściem i zejściem z estrady.

8. Jury zostanie powołane przez Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie.
Werdykt jury jest ostateczny.

8. Lista zakwalifikowanych osób do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów ukaże się na stronie internetowej Akademii po 16 marca 2018r.