Regulamin


1. V Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą” odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w dniach 04 – 05 marca 2017r.

2. Celem Konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom Akademii Muzycznej
w Krakowie występu z orkiestra akademicką.

3. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalno-Aktorskiego – nie więcej niż po dwóch studentów z każdej Katedry.

4. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w Biurze Promocji do dnia 22.02.2017r. na załączonym formularzu.

5. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przy udziale publiczności w dwóch etapach.
Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.
a) W I etapie uczestnicy prezentują fragmenty przygotowanego koncertu wybrane przez jury
b) W II etapie uczestnicy wykonują koncert w całości
Program każdego etapu należy wykonać z pamięci.

7. Skład jury zostanie powołany decyzją Rektora.
Werdykt jury jest ostateczny.

8. Lista zakwalifikowanych osób do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów ukaże się na stronie internetowej Akademii po 22 lutego 2017r.