Regulamin


19 – 20 marca 2016
Sala Koncertowa, ul. św. Tomasza 43

REGULAMIN KONKURSU

1. IV Ogólnouczelniany Konkurs „Gram z orkiestrą” odbędzie się w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w dniach 19 – 20 marca 2016 r.

2. Celem Konkursu jest umożliwienie najzdolniejszym studentom Akademii Muzycznej
w Krakowie występu z orkiestra akademicką.

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
* koncert z orkiestrą kameralną
* koncert z orkiestra symfoniczną

4. Kandydatów do konkursu zgłaszają Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalnego – nie więcej niż po dwóch studentów w każdej kategorii.

5. Laureaci wcześniejszych edycji konkursu nie mogą brać udziału w tej samej kategorii.

6. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w Biurze Promocji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2016r.  na załączonym

FORMULARZU

7. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem.

8. Konkurs przeprowadzony zostanie przy udziale publiczności w dwóch etapach.

Kolejność występów uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.
a) W I etapie uczestnicy prezentują fragmenty przygotowanego koncertu wybrane przez jury
b) W II etapie uczestnicy wykonują koncert w całości

Program każdego etapu należy wykonać z pamięci.

9. W jury znajdą się Kierownicy Katedr Wydziału Instrumentalnego i Wokalnego. Przewodniczącym jury jest JM Rektor prof. dr hab. Zdzisław Łapiński Werdykt jury jest ostateczny.

8. Lista zakwalifikowanych osób do udziału w Konkursie oraz kolejność ich występów ukaże się na stronie internetowej Akademii do dnia 14 marca 2016 r.