Nowy model kształcenia nauczycieli


Kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

od roku akademickiego 2019/2020 objęty jest projektem unijnym pod nazwą:

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI
W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem objęci są studenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dla studiów I stopnia – Moduł I Ogólny, dla studiów II stopnia – Moduł II Pedagogiczny (specjalność: nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych).

 


 

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

Program studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej zajął 1 miejsce w rankingu 28 polskich uczelni w konkursie
POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18.

Program obejmuje:

  • nowoczesne formy nauczania – coaching, tutoring, platforma multimedialna, gra i wiele innych;
  • zajęcia prowadzone w nowoczesnej pracowni edukacyjnej bogato wyposażonej w specjalistyczny sprzęt muzyczny, komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne;
  • nabycie wysokiego poziomu umiejętności stosowania narzędzi ICT w procesie kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych trendów rozwijającego się dynamicznie rynku muzycznych programów multimedialnych; edycji nut, tworzenia i przetwarzania dźwięku i możliwości wykorzystania ich w procesie dydaktycznym;
  • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz na wszystkich stopniach kształcenia ogólnego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji: 1.01.2019 – 30.09.2023
Dofinansowanie projektu ze środków UE: 782 165,16 zł

Kontakt w sprawie projektu: nmk@amuz.krakow.pl


Więcej informacji:

Cele projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycielskich, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach I i II stopnia. Skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności nauczycielskiej rozpoczynających naukę kolejno w latach 2019/2020 oraz 2020/2021. Studenci rozpoczynający naukę w kolejnych latach również zostaną objęci nowym programem nauczania.

W ramach projektu przeprowadzane są cykliczne działania związane z modyfikacją, prowadzeniem i ewaluacją nowego modelu kształcenia nauczycieli muzyki w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Nowy program studiów obejmuje:

  • przygotowanie do prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz na wszystkich stopniach kształcenia ogólnego;
  • praktyczne zastosowanie nowoczesnych form nauczania – coaching, tutoring, platforma multimedialna, gry i wiele innych;
  • nabycie wysokiego poziomu umiejętności stosowania narzędzi ICT w procesie kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych trendów rozwijającego się dynamicznie rynku muzycznych programów multimedialnych; edycji nut, tworzenia i przetwarzania dźwięku i możliwości wykorzystania ich w procesie dydaktycznym;
  • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności.

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnej pracowni edukacyjnej bogato wyposażonej w specjalistyczny sprzęt muzyczny, komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne.


Regulamin uczestnictwa w projekcie NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI W AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE

Harmonogram wsparcia 2019-2020 – rok I licencjat

Harmonogram wsparcia 2019-2020 – rok I mgr

Harmonogram wsparcia II sem. 2021-2022

Harmonogram wsparcia 2022-2023 II sem.