KONKURS

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia: KONKURS

Data zamieszczenia: 28 lipca 2016, 12:36

Data ostatniej aktualizacji: 10 kwietnia 2017, 12:13

Rodzaj zamówienia:

Zamieszczenie ogłoszenia:


Ogłoszenie i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Oficjalne uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu

 

The official announcement of the results of the Competition

 

 Oficjalne uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu Etapu I Konkursu/ Information about the results of Stage I of the Competition

 2017.01.16.- Informacja o rozstrzygnięciu Etapu I / Results of Stage I

2016.01.16. Zalecenia do Prac Konkursowych / Recommendations

 

 

 

 

 

 

 

SPROSTOWANIE  /  CORRIGENDUM

2016-11-15   Sprostowanie / Corrigendum

 

WIZJA LOKALNA / SITE VISITS

 

2016-11-14   Wizja lokalna - grupa VI  /  site visits - group VI

2016-11-09   Wizja lokalna - grupa V

2016-11-09   Wizja lokalna  - grupa IV

2016-11-07   Wizja lokalna - grupa III    /   site visits - group III

 

2016-10-26   Wizja lokalna  - grupa I i II 

 

 

INFORMACJA O WIZJI LOKALNEJ / PROCEDURES  FOR PARTICIPATION IN SITE VISITS

informacja organizatora konkursu o terminie zgłoszeń udziału w wizji lokalnej    13-10-2016

announcement from the organizer of the competition about the application / deadline for site visits  October 13, 2016

 

 

 

 

informacja o wizji lokalnej - 06-10-2016

site visits  Eng -  06-10-2016

 

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH KWALIFIKACJI:

2016-09-23    informacja o wynikach kwalifikacji

2016-09-23    announcement

2016-09-23    lista uczestników zakwalifikowanych popr/list of participants

 

 

 

Ogloszenie Dz.U.E.

Regulamin Konkursu

Załączniki nr 1.1. -1.5. do Regulaminu Konkursu

Załącznik 1.6. do Regulaminu Konkursu - Wzór umowy

inwentaryzacja zieleni

mapa sytuacyjna wysokościowa

opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

uwarunkowania i wytyczne

wytyczne akustyczne

założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe

English translations 11.08.2016 

 

Zdjęcia 1:

Zdjęcia 2:

 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Zestaw pytań nr. II. 1. / Question set no.II.1.

Zestaw pytań nr II.1   /  Q & A no.II.1    -  January 31, 2017

Zestaw pytań nr. II. 2. / Question set no.II.2.

Zestaw pytań nr II.2  /  Q & A no.II.2  -  February 2, 2017

 

 

 

 

Zestaw pytań nr. I. 1.

2016-10-10    Zestaw pytań nr.I. 1 / Q & A no.I. 1.    -   October 10, 2016

Zestaw pytań nr. I. 2.

2016-10-19    Zestaw pytań nr.I.2 / Q & A no.I.2     - October 19,2016

Zestaw pytań nr. I. 3.

2016-10-19   Zestaw pytań nr.I.3  /  Q & A no.I.3    -  October 19, 2016

Zestaw pytań nr. I. 4.

2016-10-24  Zestaw pyta nr.I.4   / Q & A no.I.4   -  October 24, 2016

Zestawy pytań nr. I. 5 oraz I.6.

2016-11-02  Zestaw pytań nr.I.5   / Q & A  no.I.5  -  November 2, 2016

2016-11-02  Zestaw pytań nr.I.6   / Q & A  no.I.6   - November 2, 2016

Zestawy pytań nr. I. 7 oraz I.8.

2016-11-21  Zestaw pytań nr.I.7   / Q & A  no.I.7    - November 21, 2016

2016-11-21  Zestaw pytań nr.I.8    / Q & A no.I.8   - November 21, 2016

Zestawy pytań nr. I. 9

2016-11-21  Zestaw pytań nr.I.9   / Q & A no.I.9   - November 21, 2016

wykaz kluczowych stref i pomieszczeń użytkowych - wzór edytowalny 2016-11-21

 

 

 

 

11 sierpnia 2016/August 11, 2016

2016.08.11. Zestaw pytań nr 1 / Q and A no.1 

 

22 sierpnia 2016/August 22, 2016

2016.08.22. Zestaw pytań nr 2 / Q and A no.2 

 

6 września 2016/September 6, 2016

2016.09.06. Zestaw pytań nr 3 

 

Protesty i odwołania
Informacje o rozstrzygnięciu zamówienia