Pokaż lata Schowaj lata
ZP – 010 / 2017

Kompleksowa obsługa „Florianki” - Auli Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie.

ZP – 009 / 2017

Prace porządkowe w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół budynku (chodnik wokół budynku : ul. św. Tomasza – Planty – ul. Mikołajska).

ZP – 008 / 2017

Dostawa instrumentu muzycznego na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie : pianoforte, kopia fortepianu Antona Waltera ok. 1780 r.

ZP – 007 / 2017

Przebudowa tylnego wejścia do budynku Auli Akademii Muzycznej w Krakowie „Florianka” przy ul. Basztowej 8 w Krakowie - od strony ulicy Sereno Fenna

ZP – 006 / 2017

dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego klasy mistrzowskiej: marimba Adams seria Artist Alpha (1 sztuka) lub instrument równoważny

ZP – 005 / 2017

Wykonywanie prac porządkowych w Domu Studenckim Akademii Muzycznej

ZP – 004 / 2017

Dostawa fabrycznie nowego instrumentu muzycznego wraz z akcesoriami na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie: fortepian Yamaha C6 X (lub równoważny).

ZP – 003 / 2017

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Muzycznej w Krakowie.

ZP – 002 / 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM Całodobowa ochrona osób i mienia, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz pełnienie usługi portierskiej w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43, wykonywane przez pracowników ochrony wpisanych na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ((j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432).

ZP – 001 / 2017 – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPOŁECZNYM

całodobowa ochrona osób i mienia, realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej oraz pełnienie usługi portierskiej w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43, wykonywane przez pracowników ochrony wpisanych na „listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej”, prowadzoną zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ((j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432).