dr Miłosz Mączyński


W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie gitary
dr hab.Michała Nagy’a. W 2014 roku pod opieką promotora prof. Janusza Sochackiego obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora sztuki.
Laureat nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach gitarowych (min. Le Concours International de Guitare Classique de Montréal 2011, International Guitar Competition Guitartalent, Brno 2014). Jest także laureatem nagród za wyróżniające się interpretacje (nagroda specjalna za najlepsze wykonanie utworu Marka Pasiecznego podczas Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w Olsztynie w 2009 roku). Swoje umiejętności doskonalił biorąc udział w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez: Roberto Aussela, Ricardo Gallena, Pablo Garibay`a, Marcina Dyllę, Edina Karamazova, Tilmana Hoppstocka, Jana Depretera.
Koncertował jako solista i kameralista w Polsce, Austrii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Słowacji. Od 2016 roku jest członkiem zespołu Cracow Guitar Quartet, z którym koncertuje w ramach wielu znaczących festiwali i cykli koncertowych oraz zdobywa nagrody na międzynarodowych konkursach gitarowych (V International Master Competition for Music Teachers, Warszawa 2017 oraz 15th Altamira Gorizia Guitar Competition 2018) Był pomysłodawcą międzynarodowej sesji naukowo – artystycznej organizowanej w Katedrze Gitary i Harfy, podczas której odbyło się wiele istotnych koncertów i referatów. Brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów młodego pokolenia, z którymi współpracuje, starając się o pozyskanie nowego repertuaru na gitarę. Zasiadał w jury ogólnopolskich konkursów gitarowych i przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, jest wykładowcą warsztatów i letnich kursów muzycznych.

milosz.maczynski@amuz.krakow.pl