dr Krzysztof Cyran


fot. Konrad Mika

Teoretyk muzyki, asystent dr w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, pedagog, prelegent, gitarzysta. Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej na kierunkach: gitara klasyczna (w kl. prof. Janusza Sochackiego) oraz (podyplomowo) teoria muzyki (oba kierunki ukończone z wyróżnieniem). Doktorat z teorii muzyki uzyskał na podstawie pracy poświęconej współczesnej polskiej muzyce religijnej „Kanon i postmodernizm” w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku (promotor – prof. dr hab. Teresa Malecka). Zainteresowania naukowe: współczesna muzyka polska, muzyka religijna, folklor polski. Uczestnik międzynarodowych konferencji muzykologicznych, ma na koncie publikacje artykułów naukowych oraz publicystycznych. Ma na koncie wywiady m .in. z Henrykiem Mikołajem Góreckim (wspólnie z Anną Wieczorek) oraz Pawłem Mykietynem.
Prowadzi rozległą działalność dydaktyczną. Na macierzystej uczelni wykłada przedmioty teoretyczne – analiza, literatura muzyczna, kształcenie słuchu, także w jęz. angielskim. Intensywnie współpracuje z Katedrą Gitary i Harfy, gdzie prowadzi zajęcia z aranżacji, folkloru polskiego oraz improwizacji. Pracuje także z młodzieżą w PSM II st. im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie, gdzie w r.2017-2018 pełnił funkcję wicedyrektora.  Współpracuje również z Filharmonią Krakowską jako prelegent w koncertach edukacyjnych.
Zwycięzca konkursu kompozytorskiego na hejnał miasta Nowa Ruda (woj. dolnośląskie), który od 2010 r. rozbrzmiewa z Rynku codziennie w południe. Jest współzałożycielem kwartetu Folk for Freaks wykonującego improwizowaną muzykę etno fusion, który na płycie „Nie śpij!” (2015) zawarł obok opracowań muzyki tradycyjnej także własne kompozycje. W roku 2016 ukazał się natomiast cykl etiud na gitarę dla młodzieży Zwierzakolekcja (2016), wprowadzający we współczesne techniki kompozytorskie.
Jest czynnym gitarzystą, koncertuje jako solista i kameralista. Jako solista występował m.in. z orkiestrą Filharmonii Krakowskiej oraz Capellae Cracoviensis. Koncertował jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracował  m.in. z Katarzyną Oleś-Blacha, Moniką Korybalską, Adrianną Bujak, Urszulą Makosz, Vadimem Brodskim, Ivanem Monighettim, Marią Pomianowską oraz z Operą Krakowską i Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie.
Laureat Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r.


spis publikacji, stan na 1 stycznia 2019

Rozdziały w monografiach naukowych

CYRAN Krzysztof, W kręgu najnowszej muzyki kościelnej „Modlitwa do Matki Bożej w Guadalupe” Wojciecha Widłaka, [w: ] (red. T.Malecka, K.Kiwała), Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, t.II, Utwory. Inspiracje, interpretacje , Wydawnictwo Akademii Muzycznej, Kraków 2011, s.171-190.

CYRAN Krzysztof, “Anenaiki” by Augustyn Bloch (1979) – a Merger of Traditions in Religious Music, [w:] Religious Experience&Tradition. International interdisciplinary scientific conference, (ed. A.Budriunaite), Wydawnictwo Uniwersytetu Witolda Wielkiego, Kaunas 2012, s.29-35.

CYRAN Krzysztof, Recent Polish Music Inspired by the Bible: a Dialogue Between the “High” and Pop Culture (Najnowsza muzyka polska inspirowana Biblią – dialog kultury „wysokiej” z popkulturą) – [w:] (red. T.Malecka, M.Pawłowska), XI International Congress on Musical Signification. Music: Function and Value, Akademia Muzyczna w Krakowie – Musica Iagellonica, Kraków 2013, s.529-534

CYRAN Krzysztof, Uwagi o współczesnych tendencjach kultury i sztuki w świetle encykliki Fides et ratio oraz Listu do artystów, [w:] (red. T.Malecka, K.Kiwała), Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II, t, III, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2014

CYRAN Krzysztof, Pod Krzyżem. O niektórych aspektach piękna w III Symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Pasji wg św. Marka Pawła Mykietyna, [w:] (red. ks. J.Bramorski), Muzyka sakralna – piękno ocalone i ocalające, seria „Musica Sacra”, poz. 12, Gdańsk 2016, s. 229-241, ISBN 978-83-64615-18-4.

CYRAN Krzysztof, „Jeśli utraci smak, czymże ją posolić?” W stronę numinotycznej interpretacji muzyki religijnej, w: Odsłony miłosierdzia, red. Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Kraków 2017, s.103-109.

Artykuły naukowe

CYRAN Krzysztof, „Kanon i postmodernizm” w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku, „Teoria Muzyki” nr 7/2016, s. 31-53, ISBN 978-83-62743-51-3.

Inne publikacje

CYRAN Krzysztof, Wiek dwudziesty – wiek złoty?, czyli o polskiej muzyce religijnej, [w:] Katalog programowy 20. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Warszawa 2016

Moc zasugerowanej nadziei. Paweł Mykietyn o Pasji wg św. Marka w rozmowie z Krzysztofem Cyranem, „Teoria Muzyki” nr 11/2017, s. 129-142