dr hab. Marceli Kolaska


Kolaska MarceliUkończył Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. Kilkakrotnie wziął udział w kursach dyrygenckich prowadzonych przez Helmutha Rillinga. Pełnił obowiązki asystenta chórmistrza w Chórze Polskiego Radia w Krakowie (1989/90 oraz 1994–96). Koncertował m.in. z orkiestrami filharmonicznymi w Krakowie, Rzeszowie, Częstochowie, Kielcach, Jeleniej Górze, z Orkiestrą Symfoniczną PR i TV w Krakowie, z Bielską Orkiestrą Kameralną, Tarnowską Orkiestrą Kameralną, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Krakowskim Chórem Kameralnym, zespołem OCTAVA ENSEMBLE; prowadził też koncerty w Niemczech, Francji, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie przygotował i wystawił szereg oper, m.in. Don Giovanniego, Wesele Figara oraz Cosí fan tutte W.A. Mozarta, Orfeusza i Eurydykę Ch.W. Glucka, Dydonę i Eneasza H. Purcella. W swoim dorobku ma nagrania radiowe (dla Polskiego Radia) dokonane z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem PR i TV w Krakowie, prawykonanie i pierwsze nagranie radiowe Missa pagana Jerzego Bauera (nagranie archiwalne dla Programu II Polskiego Radia, 1996) oraz prawykonanie polskie i pierwsze nagranie Missa in F – Józefa Michała Ksawerego Poniatowskiego.

marceli.kolaska@amuz.krakow.pl