dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP


Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej
dr hab. Agnieszka Draus, prof. AMKP

fot. Piotr Markowski

agnieszka.draus@amuz.krakow.pl


Dr hab. Agnieszka Draus – teoretyk muzyki, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, Dziekan Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, sekretarz w Zarządzie Sekcji Muzykologów ZKP. W dotychczasowej działalności naukowej koncentruje się na problematyce muzyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem teatru muzycznego K. Pendereckiego (za pracę mgr nt. jego opery Raj utracony otrzymała Nagrodę Miasta Krakowa) oraz K. Stockhausena (za pracę dr nt. jego cyklu operowego Licht otrzymała Nagrodę ZKP im. ks. prof. Hieronima Feichta). Bada twórczość W. Lutosławskiego, M. Stachowskiego i P. Mykietyna, a także skupia uwagę na problematyce związanej z operą, performansem i muzyką najnowszą. Obok ponad 50 artykułów, w wydawnictwie AM w Krakowie opublikowała dwie książki: (1.) Cykl sceniczny “Licht” Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata 2011, oraz (2.) Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiego 2016 (książka została nominowana do Nagrody im. Jana Długosza). Jest także współautorką (wraz z Joanną Wiśnios) Atlasu operowego dla młodzieży.
Prowadzi zajęcia ze studentami i młodzieżą szkolną w zakresie historii muzyki, literatury, analizy muzycznej i metodologii pracy naukowej oraz kształcenia słuchu, harmonii i metodyki prowadzenia zajęć ogólnomuzycznych. Aktywnie działa przy organizacji projektów w macierzystych instytucjach jak i popularyzując muzykę w innych instytucjach edukacyjnych.