Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Informacje ogólne


Zarządzenie 1/2024 w sprawie Regulaminu staży artystycznych


Staże artystyczne w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prowadzone są na wszystkich wydziałach zgodnie z przyjętym programem stażu:

 • na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej – staże w zakresach:
  – kompozycji,
  – dyrygentury,
  – teorii muzyki,
 • na Wydziale Instrumentalnym – staże w zakresach:
  – instrumentalistyki,
  – jazzu i muzyki improwizowanej,
 • na Wydziale Wokalno-Aktorskim – staże w zakresie:
  – wokalistyki.

Szczegółowy plan zajęć stażu artystycznego ustala dziekan w porozumieniu z opiekunem artystycznym stażysty przed rozpoczęciem semestru, w ramach harmonogramu danego roku akademickiego, zgodnie z następującym programem ramowym stażu:

Przedmiot Liczba godzin Rodzaj zajęć Forma zaliczenia
Przedmiot główny 60 w roku lub 30 w semestrze obowiązkowe zaliczenie
Zajęcia z muzyki europejskiej 30 w roku lub 15 w semestrze nieobowiązkowe zaliczenie
Lektorat
z języka polskiego
30 w roku lub 15 w semestrze nieobowiązkowe zaliczenie