Międzynarodowa Akademia Bachowska Kraków 2006


2-10 października 2006

Po raz ósmy Akademia Muzyczna w Krakowie gościła  pedagogów Międzynarodowej Akademii Bachowskiej ze Stuttgartu, pod kierunkiem prof. dr. h.c. Helmutha Rillinga. Tematem kursów mistrzowskich, prób i koncertów było monumentalne arcydzieło baroku Mesjasz Georga Friedricha Haendla, w klasycznym opracowaniu Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncerty z omówieniami dzieła i komentarzem prof. Helmutha Rillinga prowadzone przez uczestników kursów dyrygenckich z udziałem solistów, również uczestników kursów wokalnych oraz orkiestry studenckiej, a także koncert finałowy (z partiami solowymi Lothara Odiniusa, Georga Gädkera oraz studentów – uczestników Międzynarodowej Akademii Bachowskiej) pod dyrekcją Maestro Helmutha Rillinga, poprzedzone zostały 10-dniowymi przygotowaniami poszczególnych grup instrumentalnych i wokalnych – kursami mistrzowskimi pod kierunkiem takich specjalistów, jak: Elisabeth von Magnus (soprany i alty), Lothar Odinius (tenory i basy), Klaus Breuninger (chór), Nigel Shore (oboje), Eckhardt Schmidt (trąbki), Gernot Süssmuth (skrzypce), Dagmar Spengler (wiolonczele). Kurs dyrygentury poprowadził Maestro Helmuth Rilling. Koncerty, komentowane jako jedno z najciekawszych muzycznych wydarzeń gromadziły nadkomplety publiczności ( około 2.000 osób na koncertach w Filharmonii i około 1.000 osób na koncercie finałowym w Kościele św. Katarzyny w Krakowie).