Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP), ogłosiła konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji nowego zespołu budynków dydaktycznych, który ma być zlokalizowany przy ul. Skrzatów na Grzegórzkach.

Wytyczne konkursowe uwzględniają zaprojektowanie w nowej siedzibie Akademii pomieszczeń kluczowych dla działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej. Na potrzeby kształcenia przewidziano około 100 sal dydaktycznych na potrzeby zajęć indywidualnych, grupowych i zbiorowych, Salę Taneczną do realizacji zajęć muzyczno-ruchowych z rytmiki i tańca, sale wspomagające kształcenie i działalność artystyczną, takie jak: Sala prób chóru mieszcząca do 100 śpiewaków, Sala prób orkiestry mieszcząca do 120 muzyków czy sale prób sekcyjnych oraz kilkadziesiąt sal ćwiczeniowych.

Odrębną, reprezentacyjną częścią projektowanego zespołu budynków ma być kompleks sal koncertowych. Znajdą się w nim: profesjonalna Sala Koncertowa o światowych parametrach akustycznych, z widownią liczącą ok. 500-600 miejsc i pełnowymiarową estradą dla rozbudowanych zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; Aula Kameralna, z widownią na 180-200 osób; Sala Operowo-Teatralna z widownią do 200 osób, służąca do profesjonalnego przygotowywania i prezentacji form operowych i teatralno-muzycznych w warunkach zbliżonych do tych w operach i teatrach; Aula Organowa dla publiczności do 100 osób, pełniąca funkcje koncertowe i dydaktyczne; zaplecze studyjne dla profesjonalnej rejestracji nagrań dźwiękowych i audiowizualnych. Ww. sale w założeniu mają uzupełniać infrastrukturę kultury Krakowa o brakujące, profesjonalne przestrzenie koncertowe mniejszych rozmiarów niż istniejące lub aktualnie budowane sale.

Nowy budynek to również studia i pracownie badawcze, a także nowocześnie wyposażone sale konferencyjno-audytoryjne o powierzchni ok. 100 m2 każda, przeznaczone na sesje naukowe i artystyczne realizowane w dużej liczbie w katedrach, na wykłady i prezentacje gościnne, zebrania katedr i zespołów badawczych oraz dydaktycznych czy spotkania studenckich kół naukowych. Ponadto przewidziana jest duża biblioteka oraz czytelnia z audytorium i fonoteką, studio multimedialne hemisferyczne oraz pomieszczenia do reżyserii i montażu dźwięku, a także pomieszczenia dedykowane Centrum Dokumentacji Kompozytorów Krakowskich.

Budynek będzie zaprojektowany na około 19-20 tys. m2 powierzchni całkowitej. Przewidziana lokalizacja znajduje się przy ul. Skrzatów 4 w Krakowie, na 4 ha gruntu znajdujących się w posiadaniu Akademii.

Architekci mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie do 20 kwietnia, a do 14 lipca zakończy się jego pierwszy etap. Ostateczne rozstrzygnięcie zwycięzcy nastąpi z końcem września 2022 r.

Szczegóły na: www.sarp.krakow.pl