Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji


Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

49. Konferencja Muzykologiczna ZKP

26 października

Sekcja Muzykologów
Związku Kompozytorów Polskich
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademii Muzycznej w Krakowie

Teoria Muzyki / Muzykologia tu i teraz
Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności
25-26 października 2020

WYDARZENIE ONLINE

platforma konferencyjna Akademii Muzycznej w Krakowie (AMK)
konferencja.amuz.krakow.pl
koordynator: dr Marcin Strzelecki

retransmisja konferencji i koncertów
www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp
koordynator: dr hab. Mateusz Bień

 

49. Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich
współorganizowana przez Akademię Muzyczną w Krakowie

Profesor Mieczysław Tomaszewski, twórca Krakowskiej Szkoły Teoretycznej, pisał w roku 2000 (W stronę muzykologii humanistycznej): „Z jednej strony interpretator dzieła muzycznego – czy określonej twórczości – ma do dyspozycji nie jedną, a dość nawet znaczną ilość wysoce wyspecjalizowanych metod analizy i interpretacji uznanych za przynależne do paradygmatu muzykologii akademickiej. Z drugiej zaś strony coraz częstsze stają się głosy konstatujące niewystarczalność stosowanych w praktyce metod. Niewystarczalność, gdy chodzi o uchwycenie w danym dziele tego, co w nim najbardziej istotne: jego szczególności, odrębności, niepowtarzalności, a także – jego wartości i «artystyczności»”. Kierując się myślą zawartą w tych znaczących słowach, zapraszamy do wirtualnej Akademii Muzycznej w Krakowie, aby przysłuchiwać się obradom 49. Konferencji Muzykologicznej ZKP w dniach 25–27 października 2020 roku. Hasło przewodnie konferencji: „Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności”. 

Zaproponowaliśmy następujące tematy do podjęcia:

 • Muzykologia – Teoria muzyki. Dialektyka żywiołów?
 • Zrozumieć muzykę. Idea przeżycia dzieła
  Karol Berger: „żeby dzieło mogło się przed nami odsłonić, musi zostać przeżyte – odkodowane” (Potęga smaku. Teoria sztuki, 2008)
 • Za kształceniem wrażliwości i rozwijaniem wyobraźni
  Maciej Jabłoński: „wmyślanie się w muzykologię” (Przeciw muzykologii niewrażliwej, 2014)
 • Muzyka jako przesłanie
  Mieczysław Tomaszewski: „Muzykologia jest zarazem nauką i refleksją nad konkretnym dziełem muzycznym i nad muzyką (w ogóle), jako zjawiskiem artystycznym i przesłaniem twórczym…” (Muzykologia wobec współczesności, 2000)
 • Muzyka – słowo – sens…
  Michał Paweł Markowski: celem humanistyki – wskazywanie sensu (Polityka wrażliwości. Wstęp do humanistyki, 2013)
 • Paradygmaty, konstrukty myślowe, koncepcje i metody…  

W Konferencji weźmie udział 29 prelegentów, usłyszmy dwa wykłady, 9 paneli, dwa koncerty. Obrady prowadzone będą na platformie wykładowej AMK ON-LINE stworzonej specjalnie dla uczestników Konferencji, natomiast całość posłuchać i zobaczyć będzie można na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie: www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

Bądźmy razem! Jeśli tylko technologia nie zawiedzie zadość uczynimy tradycji i Konferencja Muzykologiczna zarezonuje, choć w przestrzeni nowej, co nie oznacza nieprzyjaznej  – ot wyzwania współczesności!

KALENDARZ WYDARZEŃ:

niedziela 25 października 2020 / www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

10.30–11.15

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. WOJCIECH WIDŁAK – JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
dr MIECZYSŁAW KOMINEK – prezes Związku Kompozytorów Polskich
dr hab. MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ – Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie

Wręczenie Nagrody im. Księdza Prof. Hieronima Feichta
dr hab. PAWEŁ GANCARCZYK, prof. IS PAN – przewodniczący Jury
dr hab. BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA – przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

Laureaci:
Nagroda główna:
MAREK BEBAK za książkę: Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki (Kraków 2018)
WERONIKA NOWAK za pracę doktorską: „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (UAM Poznań 2019)
Wyróżnienia:
JOLANTA BUJAS-PONIATOWSKA za pracę magisterską: Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (IM UJ, Kraków 2019)MARTA DZIEWANOWSKA-PACHOWSKA za pracę doktorską: Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (IM UW, Warszawa 2018)
HUBERT SZCZĘŚNIAK za pracę magisterską: Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939–1945 (IM UJ, Kraków 2019)

11.15–12.00
Wykład inauguracyjny Zapoznany modernizm warszawski
EDWARD BONIECKI (Polska Akademia Nauk)
prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

12.00–12.30
Przerwa kawowa

12.30–13.30
Sesja 1.
 Krakowska Szkoła Teoretyczna
prowadzenie: BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

– TERESA MALECKA (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Ojciec krakowskiej teorii muzyki. Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego
– MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ (Akademia Muzyczna w Krakowie)
W poetyce przeżycia. O Krakowskiej Szkole Teoretycznej: fakty i imponderabilia 

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00

SESJA 2. Teoria muzyki
prowadzenie: TERESA MALECKA

– EWA KOWALSKA-ZAJĄC (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
Niezrealizowane idee polskiej teorii muzyki – utopie czy utracony potencjał?
– MARTA SZOKA (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
Teoria muzyki w Polsce – przyszłość jako fantazmat?
– KRZYSZTOF SZWAJGIER (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Odrębność teorii muzyki

16.00–16.30 Przerwa kawowa

16.30–17.30
SESJA 3. Muzykologia

prowadzenie: SŁAWOMIRA ŻERAŃSKA-KOMINEK

– RAFAŁ CIESIELSKI (Uniwersytet Jagielloński)
Muzyka w powszechnej edukacji muzycznej. Muzykologia w roli eksperta?
– IZABELA ZYMER (Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC)
„Dziś cel życia pani Lissy został – chwilowo – osiągnięty”. O niełatwej drodze Zofii Lissy do tytułu profesora i własnego instytutu muzykologii
– TOMASZ NOWAK (Uniwersytet Warszawski)
Czy istnieje muzyka taneczna bez tańca? Kilka uwag o autonomii i interdyscyplinarności muzykologii

17.30–18.00 Przerwa kawowa

18.00–19.00
SESJA 4. Teoria muzyki a muzyka przestrzenna
prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

AGNIESZKA DRAUS, MARCIN STRZELECKI, KAROLINA DĄBEK (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Nowa muzykologia / Nowa teoria muzyki – zmiany paradygmatu z przełomu XX i XXI wieku w refleksji o muzyce (i jej przestrzenności)

***

19.30
Recital (retransmisja w sieci)

Ludwig van Beethoven (1770–1827) 15. Sonata fortepianowa D-dur op. 28 „Pastoralna”
Karol Szymanowski (18821937) 2 Mazurki op. 62
Fryderyk Chopin (18101849) Preludia op. 28, wybór: 1-12

Aleksandra Dąbek – fortepian

poniedziałek 26 października / www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

 9.00–9.45                           

Prezentacja portalu droba.polmic.pl poświęconego postaci i działalności Krzysztofa Droby

MARTA SZOKA, TADEUSZ WIELECKI, MAGDALENA DŁUGOSZ, KINGA KIWAŁA, ANDRZEJ MĄDRO, IZABELA ZYMER, BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

10.00–11.00
SESJA 5. Muzyka i literatura
prowadzenie: ANDRZEJ HEJMEJ

BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA (Polska Akademia Nauk), ANNA TENCZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski), SŁAWOMIRA ŻERAŃSKA-KOMINEK (Uniwersytet Warszawski)
Między muzyką a literaturą – problematyka najnowszych badań

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–12.30
SESJA 6. Kompozytorzy I
prowadzenie: EWA KOWALSKA-ZAJĄC

– MAGDALENA BIAŁECKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
W cieniu nazwiska – wartościowanie utworu na podstawie osoby kompozytora. Spojrzenie krytyczne
– ILONA DULISZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Musica avicularis – casus Oskara Gottlieba Blarra
– ANNA NOWAK (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Między pluralizmem a jednością. O estetyce i poetyce muzyki Hanny Kulenty w kontekście muzycznego postmodernizmu

12.30–13.30 SESJA 7. Kompozytorzy II
prowadzenie: AGNIESZKA DRAUS

– VIOLETTA PRZECH (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Zbigniewa Bargielskiego muzyczne koneksje z przeszłością
– IWONA ŚWIDNICKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Impulsy w twórczości Edwarda Sielickiego (na podstawie dzieł inspirowanych malarstwem)
– MARIA WILCZEK-KRUPA (Akademia Muzyczna w Krakowie)
„Muzyka jest przedłużeniem interpretacji słowa”. Zygmunta Koniecznego refleksje o istocie i przesłaniu dzieła muzycznego

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00

SESJA 8. Varia
prowadzenie: VIOLETTA PRZECH

– VIOLETTA KOSTKA (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
O intertekstualności w muzyce w świetle najnowszych badań
– MAREK NAHAJOWSKI (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
Esperanto jako język teorii muzyki i muzykologii. Historia, możliwości, perspektywy
– JOANNA SCHILLER-RYDZEWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
„Obcy” i „swoi” wobec tradycji miejsca i nowych wyzwań – kompozytorzy po II wojnie światowej w Gdańsku 194556

16.00–17.00
SESJA 9. „Case studies”
prowadzenie: ANNA NOWAK

ANNA RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski), ANETA MARKUSZEWSKA (Uniwersytet Warszawski), SONIA WRONKOWSKA (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
Operowe pasticcio w XVIII wieku – problem edycji online i „case studies” w kontekście możliwości humanistyki cyfrowej

17.00–17.30 Przerwa kawowa

17.30–18.15
Wykład na zakończenie „There is no music that does not entail knowledge”. Kilka refleksji o współczesnej muzykologii
IWONA LINDSTEDT (Uniwersytet Warszawski)
prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

18.15–18.45
DYSKUSJA KOŃCOWA
prowadzenieMAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

***

19.30
Koncert Muzyki Polskiej  (retransmisja w sieci)
Sala Koncertowa im. prof. K. Moszumańskiej-Nazar Akademia Muzyczna w Krakowie

Marcel Chyrzyński (*1971), Reflection No. 1 na kwartet smyczkowy (2003)
Krzysztof Penderecki (1933-2020), Quartetto per archi No. 2 (1968)
Zbigniew Bargielski (*1937), Clavertett* na kwartet smyczkowy i klawesyn (2020)
(prawykonanie, zamówienie IMiT)

KWARTET Dafô:
Justyna Duda-Krane – I skrzypce
Danuta Augustyn – II skrzypce
Aneta Dumanowska – altówka
Dorota Imiełowska – wiolonczela (gościnnie)
Gośka Isphording – klawesyn

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


Komitet Programowy
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska
dr hab. Agnieszka Draus
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK – kierownictwo naukowe
prof. dr hab. Teresa Malecka
dr Natalia Szwab – sekretarz naukowy

Miejsca koncertów
„Florianka” – Aula im. prof. Bronisława Rutkowskiego
Akademia Muzyczna w Krakowie
Basztowa 8, Kraków

Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
Akademia Muzyczna w Krakowie
św. Tomasza 43, Kraków

Redakcja materiałów, współpraca
doktorantki AMK: Karolina Dąbek (konferencja), Paulina Zgliniecka-Hojda (koncerty)

Opracowanie graficzne plakatu i książki programowej
Antek Korzeniowski

Szczegóły

Data:
26 października

Miejsce

Koncert online