Show more options Hide more options


Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

49. Konferencja Muzykologiczna ZKP

26 October

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Sekcja Muzykologów
Związku Kompozytorów Polskich
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademii Muzycznej w Krakowie

Teoria Muzyki / Muzykologia tu i teraz
Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności
25-26 października 2020

WYDARZENIE ONLINE

platforma konferencyjna Akademii Muzycznej w Krakowie (AMK)
konferencja.amuz.krakow.pl
koordynator: dr Marcin Strzelecki

retransmisja konferencji i koncertów
www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp
koordynator: dr hab. Mateusz Bień

 

49. Konferencja Muzykologiczna Związku Kompozytorów Polskich
współorganizowana przez Akademię Muzyczną w Krakowie

Profesor Mieczysław Tomaszewski, twórca Krakowskiej Szkoły Teoretycznej, pisał w roku 2000 (W stronę muzykologii humanistycznej): „Z jednej strony interpretator dzieła muzycznego – czy określonej twórczości – ma do dyspozycji nie jedną, a dość nawet znaczną ilość wysoce wyspecjalizowanych metod analizy i interpretacji uznanych za przynależne do paradygmatu muzykologii akademickiej. Z drugiej zaś strony coraz częstsze stają się głosy konstatujące niewystarczalność stosowanych w praktyce metod. Niewystarczalność, gdy chodzi o uchwycenie w danym dziele tego, co w nim najbardziej istotne: jego szczególności, odrębności, niepowtarzalności, a także – jego wartości i «artystyczności»”. Kierując się myślą zawartą w tych znaczących słowach, zapraszamy do wirtualnej Akademii Muzycznej w Krakowie, aby przysłuchiwać się obradom 49. Konferencji Muzykologicznej ZKP w dniach 25–27 października 2020 roku. Hasło przewodnie konferencji: „Teoria muzyki / muzykologia tu i teraz. Rezonans przeszłości – wyzwania współczesności”. 

Zaproponowaliśmy następujące tematy do podjęcia:

 • Muzykologia – Teoria muzyki. Dialektyka żywiołów?
 • Zrozumieć muzykę. Idea przeżycia dzieła
  Karol Berger: „żeby dzieło mogło się przed nami odsłonić, musi zostać przeżyte – odkodowane” (Potęga smaku. Teoria sztuki, 2008)
 • Za kształceniem wrażliwości i rozwijaniem wyobraźni
  Maciej Jabłoński: „wmyślanie się w muzykologię” (Przeciw muzykologii niewrażliwej, 2014)
 • Muzyka jako przesłanie
  Mieczysław Tomaszewski: „Muzykologia jest zarazem nauką i refleksją nad konkretnym dziełem muzycznym i nad muzyką (w ogóle), jako zjawiskiem artystycznym i przesłaniem twórczym…” (Muzykologia wobec współczesności, 2000)
 • Muzyka – słowo – sens…
  Michał Paweł Markowski: celem humanistyki – wskazywanie sensu (Polityka wrażliwości. Wstęp do humanistyki, 2013)
 • Paradygmaty, konstrukty myślowe, koncepcje i metody…  

W Konferencji weźmie udział 29 prelegentów, usłyszmy dwa wykłady, 9 paneli, dwa koncerty. Obrady prowadzone będą na platformie wykładowej AMK ON-LINE stworzonej specjalnie dla uczestników Konferencji, natomiast całość posłuchać i zobaczyć będzie można na stronie Akademii Muzycznej w Krakowie: www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

Bądźmy razem! Jeśli tylko technologia nie zawiedzie zadość uczynimy tradycji i Konferencja Muzykologiczna zarezonuje, choć w przestrzeni nowej, co nie oznacza nieprzyjaznej  – ot wyzwania współczesności!

KALENDARZ WYDARZEŃ:

niedziela 25 października 2020 / www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

10.30–11.15

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. WOJCIECH WIDŁAK – JM Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
dr MIECZYSŁAW KOMINEK – prezes Związku Kompozytorów Polskich
dr hab. MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ – Kierownik Katedry Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie

Wręczenie Nagrody im. Księdza Prof. Hieronima Feichta
dr hab. PAWEŁ GANCARCZYK, prof. IS PAN – przewodniczący Jury
dr hab. BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA – przewodnicząca Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich

Laureaci:
Nagroda główna:
MAREK BEBAK za książkę: Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki (Kraków 2018)
WERONIKA NOWAK za pracę doktorską: „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (UAM Poznań 2019)
Wyróżnienia:
JOLANTA BUJAS-PONIATOWSKA za pracę magisterską: Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (IM UJ, Kraków 2019)MARTA DZIEWANOWSKA-PACHOWSKA za pracę doktorską: Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (IM UW, Warszawa 2018)
HUBERT SZCZĘŚNIAK za pracę magisterską: Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939–1945 (IM UJ, Kraków 2019)

11.15–12.00
Wykład inauguracyjny Zapoznany modernizm warszawski
EDWARD BONIECKI (Polska Akademia Nauk)
prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

12.00–12.30
Przerwa kawowa

12.30–13.30
Sesja 1.
 Krakowska Szkoła Teoretyczna
prowadzenie: BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

– TERESA MALECKA (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Ojciec krakowskiej teorii muzyki. Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego
– MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ (Akademia Muzyczna w Krakowie)
W poetyce przeżycia. O Krakowskiej Szkole Teoretycznej: fakty i imponderabilia 

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00

SESJA 2. Teoria muzyki
prowadzenie: TERESA MALECKA

– EWA KOWALSKA-ZAJĄC (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
Niezrealizowane idee polskiej teorii muzyki – utopie czy utracony potencjał?
– MARTA SZOKA (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
Teoria muzyki w Polsce – przyszłość jako fantazmat?
– KRZYSZTOF SZWAJGIER (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Odrębność teorii muzyki

16.00–16.30 Przerwa kawowa

16.30–17.30
SESJA 3. Muzykologia

prowadzenie: SŁAWOMIRA ŻERAŃSKA-KOMINEK

– RAFAŁ CIESIELSKI (Uniwersytet Jagielloński)
Muzyka w powszechnej edukacji muzycznej. Muzykologia w roli eksperta?
– IZABELA ZYMER (Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC)
„Dziś cel życia pani Lissy został – chwilowo – osiągnięty”. O niełatwej drodze Zofii Lissy do tytułu profesora i własnego instytutu muzykologii
– TOMASZ NOWAK (Uniwersytet Warszawski)
Czy istnieje muzyka taneczna bez tańca? Kilka uwag o autonomii i interdyscyplinarności muzykologii

17.30–18.00 Przerwa kawowa

18.00–19.00
SESJA 4. Teoria muzyki a muzyka przestrzenna
prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

AGNIESZKA DRAUS, MARCIN STRZELECKI, KAROLINA DĄBEK (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Nowa muzykologia / Nowa teoria muzyki – zmiany paradygmatu z przełomu XX i XXI wieku w refleksji o muzyce (i jej przestrzenności)

***

19.30
Recital (retransmisja w sieci)

Ludwig van Beethoven (1770–1827) 15. Sonata fortepianowa D-dur op. 28 „Pastoralna”
Karol Szymanowski (18821937) 2 Mazurki op. 62
Fryderyk Chopin (18101849) Preludia op. 28, wybór: 1-12

Aleksandra Dąbek – fortepian

poniedziałek 26 października / www.amuz.krakow.pl/49konferencjazkp

 9.00–9.45                           

Prezentacja portalu droba.polmic.pl poświęconego postaci i działalności Krzysztofa Droby

MARTA SZOKA, TADEUSZ WIELECKI, MAGDALENA DŁUGOSZ, KINGA KIWAŁA, ANDRZEJ MĄDRO, IZABELA ZYMER, BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA

10.00–11.00
SESJA 5. Muzyka i literatura
prowadzenie: ANDRZEJ HEJMEJ

BEATA BOLESŁAWSKA-LEWANDOWSKA (Polska Akademia Nauk), ANNA TENCZYŃSKA (Uniwersytet Warszawski), SŁAWOMIRA ŻERAŃSKA-KOMINEK (Uniwersytet Warszawski)
Między muzyką a literaturą – problematyka najnowszych badań

11.00–11.30 Przerwa kawowa

11.30–12.30
SESJA 6. Kompozytorzy I
prowadzenie: EWA KOWALSKA-ZAJĄC

– MAGDALENA BIAŁECKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
W cieniu nazwiska – wartościowanie utworu na podstawie osoby kompozytora. Spojrzenie krytyczne
– ILONA DULISZ (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Musica avicularis – casus Oskara Gottlieba Blarra
– ANNA NOWAK (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Między pluralizmem a jednością. O estetyce i poetyce muzyki Hanny Kulenty w kontekście muzycznego postmodernizmu

12.30–13.30 SESJA 7. Kompozytorzy II
prowadzenie: AGNIESZKA DRAUS

– VIOLETTA PRZECH (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Zbigniewa Bargielskiego muzyczne koneksje z przeszłością
– IWONA ŚWIDNICKA (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie)
Impulsy w twórczości Edwarda Sielickiego (na podstawie dzieł inspirowanych malarstwem)
– MARIA WILCZEK-KRUPA (Akademia Muzyczna w Krakowie)
„Muzyka jest przedłużeniem interpretacji słowa”. Zygmunta Koniecznego refleksje o istocie i przesłaniu dzieła muzycznego

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–16.00

SESJA 8. Varia
prowadzenie: VIOLETTA PRZECH

– VIOLETTA KOSTKA (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)
O intertekstualności w muzyce w świetle najnowszych badań
– MAREK NAHAJOWSKI (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi)
Esperanto jako język teorii muzyki i muzykologii. Historia, możliwości, perspektywy
– JOANNA SCHILLER-RYDZEWSKA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
„Obcy” i „swoi” wobec tradycji miejsca i nowych wyzwań – kompozytorzy po II wojnie światowej w Gdańsku 194556

16.00–17.00
SESJA 9. „Case studies”
prowadzenie: ANNA NOWAK

ANNA RYSZKA-KOMARNICKA (Uniwersytet Warszawski), ANETA MARKUSZEWSKA (Uniwersytet Warszawski), SONIA WRONKOWSKA (Biblioteka Narodowa w Warszawie)
Operowe pasticcio w XVIII wieku – problem edycji online i „case studies” w kontekście możliwości humanistyki cyfrowej

17.00–17.30 Przerwa kawowa

17.30–18.15
Wykład na zakończenie „There is no music that does not entail knowledge”. Kilka refleksji o współczesnej muzykologii
IWONA LINDSTEDT (Uniwersytet Warszawski)
prowadzenie: MAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

18.15–18.45
DYSKUSJA KOŃCOWA
prowadzenieMAŁGORZATA JANICKA-SŁYSZ

***

19.30
Koncert Muzyki Polskiej  (retransmisja w sieci)
Sala Koncertowa im. prof. K. Moszumańskiej-Nazar Akademia Muzyczna w Krakowie

Marcel Chyrzyński (*1971), Reflection No. 1 na kwartet smyczkowy (2003)
Krzysztof Penderecki (1933-2020), Quartetto per archi No. 2 (1968)
Zbigniew Bargielski (*1937), Clavertett* na kwartet smyczkowy i klawesyn (2020)
(prawykonanie, zamówienie IMiT)

KWARTET Dafô:
Justyna Duda-Krane – I skrzypce
Danuta Augustyn – II skrzypce
Aneta Dumanowska – altówka
Dorota Imiełowska – wiolonczela (gościnnie)
Gośka Isphording – klawesyn

*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca


Komitet Programowy
dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska
dr hab. Agnieszka Draus
dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz, prof. AMK – kierownictwo naukowe
prof. dr hab. Teresa Malecka
dr Natalia Szwab – sekretarz naukowy

Miejsca koncertów
„Florianka” – Aula im. prof. Bronisława Rutkowskiego
Akademia Muzyczna w Krakowie
Basztowa 8, Kraków

Sala Koncertowa im. prof. Krystyny Moszumańskiej-Nazar
Akademia Muzyczna w Krakowie
św. Tomasza 43, Kraków

Redakcja materiałów, współpraca
doktorantki AMK: Karolina Dąbek (konferencja), Paulina Zgliniecka-Hojda (koncerty)

Opracowanie graficzne plakatu i książki programowej
Antek Korzeniowski

Details

Date:
26 October

Venue

Koncert online