UCHWAŁA Nr 44/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 50/2012 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Akademii Muzycznej w Krakowie, na kadencję 2012-2016

UCHWAŁA Nr 43/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 49/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczych komisji dyscyplinarnych dla studentów oraz doktorantów na kadencję 2012–2016

UCHWAŁA Nr 41/2013 z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie zatrudniania nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej w Krakowie, których stosunek pracy wygasł na mocy art. 127 ust. 2 ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

UCHWAŁA Nr 32/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. dr hab. Moniki Swarowskiej – Walawskiej stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim

UCHWAŁA Nr 31/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. Krzysztofa Latały stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Muzyki Religijnej na Wydziale Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej

UCHWAŁA Nr 26/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Muzyki Religijnej na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

UCHWAŁA Nr 18/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2014/2015

UCHWAŁA Nr 16/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie: utworzenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzonym na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, studiów stacjonarnych II stopnia w specjalności rytmika (wraz z załącznikami)

UCHWAŁA Nr 14/2013 z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę Pana doc. ZDZISŁAWA POLONKA na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

UCHWAŁA Nr 10/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. dra hab. Wojciecha Widłaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Kompozycji na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

UCHWAŁA Nr 9/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zatrudnienie prof. Jana Jazownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Chóralistyki na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej