Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji
jak wypożyczać
zbiory podręczne
skany
wypożyczalnia międzybiblioteczna
nowości książkowe i nutowe

 

WYPOŻYCZALNIA mieści się na I piętrze budynku uczelni przy ul. św. Tomasza 43 w pokoju 122. Aktualne godziny otwarcia są dostępne tutaj.

Wypożyczalnia udostępnia materiały nutowe i książki zgromadzone w magazynie Biblioteki. Niektóre nuty i podręczniki (wykaz poniżej) dostępne są bez konieczności wcześniejszego zamawiania, pozostałe należy zamawiać z jednodniowym wyprzedzeniem.  Materiały nutowe dla orkiestr są dostępne w Czytelni i Fonotece:
– dla orkiestr symfonicznej i kameralnej – w Czytelni,
– dla orkiestr barokowej i dętej – w Fonotece.

→ Kontakt do Wypożyczalni

 

Kto może korzystać z Wypożyczalni?

Możliwość wypożyczania materiałów na zewnątrz mają studenci i pracownicy Uczelni, jak również Instytutu Muzykologii UJ, po zapisaniu się do Biblioteki.
W przypadku materiałów archiwalnych i cennych, możliwe jest korzystanie wyłącznie na miejscu.

 

Jak wypożyczać?

Książki i nuty należy zamówić poprzez Katalog Główny lub osobiście w Wypożyczalni. Dodatkowo nuty można zamówić poprzez Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut, ale w tym przypadku nie ma gwarancji, że poszukiwana pozycja jest dostępna do wypożyczenia.

Przypominamy, że Katalog Główny oraz Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut nie są ze sobą tożsame. W przypadku poszukiwania materiałów nutowych warto przejrzeć obydwa powyższe katalogi elektroniczne lub tradycyjny Katalog Kartkowy nut dostępny w Wypożyczalni.

Po odbiór zamówienia złożonego elektronicznie do godz. 8:00 można zgłosić się do Wypożyczalni jeszcze tego samego dnia. W innym przypadku zamówienie będzie gotowe do odbioru dopiero w kolejnym dniu roboczym. Zamówiona pozycja oczekuje na odbiór przez tydzień.

Przy odbiorze zamówienia należy okazać legitymację biblioteczną – w przypadku studentów i doktorantów legitymacją biblioteczną jest aktualna legitymacja studencka lub doktorancka.

 

Zwroty

Zwrotów należy dokonywać osobiście w Wypożyczalni.

 

Zbiory podręczne Wypożyczalni (dostępne bez konieczności wcześniejszego zamawiania):

1) z podaniem sygnatur:
– małe partytury (oznaczenie przy sygnaturze: m.p.)
– duże partytury (oznaczenie przy sygnaturze: d.p.)
– libretta operowe (archiwalne, tylko do wglądu)

2) bez podawania sygnatur:
– zbiory pieśni najważniejszych kompozytorów polskich i obcych
– zbiory arii operowych
– zbiory arii starowłoskich
– ćwiczenia wokalne (Concone, Vaccai)
– sonaty fortepianowe Haydna, Mozarta i Beethovena
– symfonie Haydna, Mozarta i Beethovena (małe partytury)
– kwartety smyczkowe Haydna, Mozarta i Beethovena (małe partytury)
– partytury i wyciągi fortepianowe kantat Bacha
– utwory na instrumenty klawiszowe Bacha (WTK, Inwencje dwu- i trzygłosowe, Suity francuskie, Suity angielskie, Partity, Toccaty, Małe preludia, Drobne utwory)
– ćwiczenia w starych kluczach (Chorały i Motety Bacha)
– Orgelwerke Bacha i Buxtehudego (wyd. Bärenreiter i Peters) oraz Liszta (Universal)
– wydania źródłowe wydawnictwa Henle (różni kompozytorzy, głównie muzyka fortepianowa i kameralna)
– Dzieła = wydania źródłowe utworów m.in. Chopina (Wydanie Narodowe), Monteverdiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i C. P. E. Bacha
– muzyka jazzowa (instrumenty solowe)
– najpopularniejsze podręczniki do historii muzyki, form muzycznych, harmonii, kontrapunktu, akustyki, instrumentoznawstwa i kształcenia słuchu
– egzemplarze czasopisma „Res Facta”

Do góry strony

 

Skany

W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Biblioteka wykonuje skany fragmentów książek lub nut i przesyła je drogą mailową. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres biblioteka@amuz.krakow.pl i w jej tytule wpisać SKAN. W treści wiadomości należy zamieścić dane bibliograficzne zamawianej publikacji, tj. nazwisko autora/kompozytora, tytuł publikacji, sygnaturę, zakres stron/rozdziałów/części.

Informujemy, że od nowego roku akademickiego będzie możliwość samodzielnego skanowania materiałów bibliotecznych w Czytelni.

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia studentom i pracownikom naszej Uczelni korzystanie w celach naukowych z tych zbiorów bibliotek krajowych, których nie posiada Biblioteka AMKP ani inne biblioteki w mieście. Za pośrednictwem Wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteka udostępnia również własne zbiory we współpracy z innymi bibliotekami w Polsce.

Zainteresowanych prosimy o przygotowanie opisu bibliograficznego poszukiwanej pozycji i kontakt z bibliotekarzem dyżurującym w Wypożyczalni lub Czytelni.

Zamówienie można złożyć drogą elektroniczną na adres: wm@amuz.krakow.pl. W zamówieniu należy podać dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji, tj. autora, tytuł, miejsce i rok wydania.

Wypożyczenia z bibliotek zagranicznych realizowane są tylko na zapotrzebowanie pedagogów naszej uczelni.

→ Kontakt do wypożyczalni międzybibliotecznej

 

Nowości książkowe i nutowe w Wypożyczalni

 

Do góry strony