Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zmarła prof. Teresa Głąbówna


glabowna-teresa

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 22 listopada 2016 r. zmarła

ś.p.
prof. TERESA GŁĄBÓWNA

Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej w Krakowie,
Prodziekan Wydziału Instrumentalnego (1981-1984), Kierownik Katedry Skrzypiec i Altówki (1993-2005), wieloletni członek Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie.

Odeszła postać wybitna – wspaniały, skromny, szlachetny Człowiek,
wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń muzyków.
Niekwestionowany autorytet w dziedzinie wiolinistyki.

Za swoją działalność wielokrotnie nagradzana m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Kultury i Sztuki.

Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie utraciła powszechnie szanowanego i lubianego Pedagoga, o wielkiej wiedzy,
autorytecie i kulturze osobistej.

Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci.

Pogody Jej ducha i życzliwości, którą miała dla wszystkich,
bardzo nam będzie brakować.
Rodzinie Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zmarła prof. Teresa Głąbówna

W niedzielę 27 listopada br.  o godz. 10.00. w Katedrze na Wawelu zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. prof. TERESY GŁĄBÓWNEJ.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w piątek
2 grudnia 2016 roku 
o godz. 13.40 w kaplicy na Cmentarzu
Rakowickim, 
po czym nastąpi odprowadzenie
Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku