Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Wspólny kierunek studiów AMKP i AGH


fot. archiwum AGH

31 sierpnia 2022 r. prof. Wojciech Widłak oraz prof. Jerzy Lis – rektorzy Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – podpisali list intencyjny. Jedną z zawartych w nim deklaracji jest utworzenie wspólnego kierunku studiów – reżyserii dźwięku.

Uczelnie planują wspólnie prowadzić dydaktykę, współpracować w zakresie badań naukowych i praktyk, organizacji konferencji, seminariów i warsztatów, przeprowadzać wymiany kadry dydaktycznej i studentów, a także wzajemnie udostępniać potrzebną infrastrukturę i inne zasoby.

Pracom międzyuczelnianego zespołu roboczego przewodniczyć będą wspólnie: dr hab. Mateusz Bień z AMKP oraz dr hab. inż. Paweł Małecki, prof. AGH.